Profesorii UTM însușesc metode moderne de predare în Suedia

În perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2016 o delegație a Universității Tehnice a Moldovei, condusă de prof. univ., dr. hab., prorector Larisa BUGAIAN, participă la seminarul „Enhancing Engineering Education”, organizat de Institutul Regal de Tehnologie (KTH) – instituție de top din Stockholm, Suedia.

Seminarul familiarizează participanții cu metodele de predare-învățare practicate de profesorii KTH. Aceste metode sunt prevăzute de inițiativa internațională CDIO (Conceive Design-Implement-Operate), care își propune reformarea educației inginerești.

În perspectiva lansării specialității Ingineria Software, această experiență este foarte importantă și utilă, consideră conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, șef catedră ATI, și lectorul superior Rostislav CĂLIN, membri ai echipei UTM la KTH. Standardele CDIO ar putea ghida profesorii noștri și studenții care ar învăța într-un cadru stabilit de Conceperea-Proiectarea-Implementarea-Operarea de servicii și produse din lumea reală.

Universitatea Tehnică a Moldovei este angajată într-un proiect strategic de lansare a două specialități care vor urma o nouă metodologie, PBLMD – Introducing Problem Based Learning in Moldova. Obiectivul general al proiectului constă în trecerea de la o învățare orientată pe conținut la una bazată pe soluționarea de probleme ale comunității. Proiectul presupune studiul metodelor și analiza acestora în cadrul unor universități europene, care aplică cu succes învățarea în echipă prin proiecte interdisciplinare la diferite cicluri ale studiilor universitare.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 25 times, 1 visits today)