Universitatea Tehnică a Moldovei organizează cea de-a IV-a ediţie a Expoziţiei lucrărilor de creație ale studenților „Creaţia deschide Universul”, dedicată Zilei Europei și destinată elevilor claselor absolvente din şcoli, licee, colegii, publicului larg.

Expoziţia va fi inaugurată pe data de 8 mai 2015, ora 10.00, în incinta Centrului de Excelenţă al UTMdinstr. Studenţilor, 9/11.

La deschiderea oficială a Expoziţiei vor participa dl Leonid Bujor,consilierul Prim-Ministrului RM, dna Maia Sandu, Ministrul Educației, dl Vladimir Hotineanu, președintele comisiei Parlamentului RM, dl Marin Ciobanu, administratorul principal al Zonei Economice Libere Bălți, Expoziţia va include peste 500 dintre cele mai noi realizări inovaţionale ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor UTM în domeniile design interior, industrial, vestimentar, poligrafic, arhitectură, energetică, mecanică, electronică şi telecomunicaţii, construcţia de maşini, construcţii civile, transporturi etc.

Programul manifestării include anunţarea rezultatelor și înmânarea diplomelor învingătorilor Concursului „Tânărul creator”şi Olimpiadei Tehnice Republicane (la matematică, fizică, informatică, chimie, desen artistic) (ora 10.30-10.50); vizite la Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM, prezentarea infrastructurii terestre de monitorizare a zborului microsatelitului „Republica Moldova”(ora 10.50-12.00); concursul lucrărilor de creaţie ale studenţilor facultăţilor şi Colegiului Tehnic „Rube Goldberg-UTM 2015”(ora 12.10-13.10), anunţarea rezultatelor și înmânarea diplomelor învingătorilor concursului „Rube Goldberg-UTM 2015” (ora 13.00-13.30).

Totodată, vizitatorii Expoziţiei vor putea lua cunoştinţă de realizările Catedrei de Educaţie Fizică, Catedrei Militare, Centrului Universitar de Ghidare în Carieră, Bibliotecii tehnico-ştiinţifice, sindicatelor studenţeşti, formaţiilor de creaţie artistică ale UTM, organizaţiei studenţeşti BEST-Chişinău, Colegiului Tehnic, echipelor care au participat la concursurile „Rube Goldberg-2014”.

La Expoziţie se vor oferi informaţii detaliate despre facultăţi, specialităţi, procesul de studii la UTM.

În aceeași zi, cu începere de la ora 9.00, la UTM va avea loc conferinţa studenţească „Teoria şi practica Integrării Europene”, dedicată Zilei Europei și desfășurată sub auspiciile catedrelor „Ştiinţe Socioumane” şi „Teorie Economică şi Management”.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 23-51-85 sau pe site-urile utm.md şi www.cariera.utm.md

(Visited 4 times, 1 visits today)