pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MSCCP-001: absolvenţii anului 2004

Irina CREŢU
şefa grupei
Angajată: operator serviciul de avarie, Union Fenosa; momentan îşi educă copilul (Romaldo) şi continuă să practice fotbalul

Vera GUZUN
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată: specialist, Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor

Constantin BORDIANU
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: şef laborator, Sector Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Termotehnice şi Fizico-Chimice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie; cumuland Catedra de Electromecanică şi Metrologie
Violina CHICIUC
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată: specialist-coordonator, Direcţia Principală Metrologie, Departamentul Standardizare şi Metrologie
Alina ADESCALEŢ
Angajată: fost specialist, Sectorul Cercetări-Renovări a Sistemului Naţional de Etaloane şi Control al Activităţii Metrologice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Robert CLAICNET
Angajat: fost specialist, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Electrofizice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Ana TURCAN
absolventă a cursurilor de masterat
Angajată: specialist-coordonator, Direcţia Principală Standardizare, Departamentul Standardizare şi Metrologie; cumuland Catedra de Electromecanică şi Metrologie.
Natalia COSTIN
Angajată: specialist-coordonator, Inspectoratul Controlul Calitatii Produselor Industriale si Serviciilor Prestate
Adrian DRĂGUŢAN
absolvent al cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajat:
şef laborator, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Mecanice şi Dimensionale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Ecaterina GONŢA
Angajată: metrolog S.A. Moldtelecom; fost specialist, Sectorul Cercetări-Renovări a Sistemului Naţional de Etaloane şi Control al Activităţii Metrologice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Fiodor ŞENDEROVSCHI
Angajat: plecat la muncă în ţara "fratelui mai mare"
Tatiana COSTIN
Angajată: plecată "în afară"; fost inginer, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Electrofizice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie.
Ion FRUNZĂ
Alina ZDARCIUC
absolventă a cursurilor de masterat
Angajată: operator serviciul de avarie, Union Fenosa
Viorel RUSU
Angajat: a emigrat în ţări mai normale; fost inginer, S.A. HidroTehnica
Aliona ISACENCO
Angajată: inginer-metrolog, S.A. Introscop
Natalia MUŢUŢCHI
Oleg DONCEAC
Aliona COLESNICENCO
Angajată: specialist-coordonator, Direcţia Principală de Evaluare a Conformităţii, Departamentul Standardizare şi Metrologie
Olesea PAŞCHEVICI (CRISTEA)
Vitalie BRADARSCHI
Inteligenţa - un alt combustibil inepuizabil.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc