pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MSCCP-011: absolvenţii anului 2005

Victoria TIMOFTI
şefa grupei
Angajată:
business de familie, cu regret pe alte meleaguri

Diana PÎNTEA
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
plecată peste "mări şi ţări"; fost specialist, Sectorul de incercari a mijloacelor tehnice de masurare si a materialelor de referinta, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Mihail GORBATÎI
Angajat: practică activităţi din domeniul meteorologiei, în ţări mai îndepărtate şi mai calde
Diana GRIGORIŢĂ
Angajată:
metrolog, Vama Ungheni

Octavian BALMUŞ
Angajat: multimilionar ($), în devenire

Nadejda TURCUMAN
fostă studentă a cursurilor de masterat
Angajată:
specialist, Sector cercetari, renovari a Sistemului National de Etaloane si control a activitatii de metrologie, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Angela GRAPILA
Andrei BOCAN
Elena FOSTENCO
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
plecată "în afară"; fost specialist, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Valentin LEAHU
Angajat:
inginer-metrolog, laboratorul de curent continuu si curent alternativ, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Ecaterina PUDOVCHIN
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
specialist, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Marcel CIUBOTARU
Angajat:
încadrat în structurile Ministerului de Afaceri Interne
Irina GRIŢENCO
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
inginer-metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Vladimir POPESCU
Angajat:
inginer, laboratorul de curent continuu si curent alternativ, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Victoria SAREV
Angajată:
manager de vânzări, magazinul IMOLA, mun.Chişinău
Andrei PÎSLARU
Angajat:
întreprinzător, fost inginer-metrolog, S.A. Introscop
Victoria ŢÎRA
Angajată:
specialist, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie; fost inginer-metrolog, S.A. Introscop
Vitalie BOCAN
Angajat:
inginer-metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Vladislav FESIC
Angajat:
inginer, Întreprinderea Municipală (Chişinău) de Gospodărire a Fondului Locativ
Lidia TRIFAN
Tinereţea este o treabă grea; rămânem toata viaţa obosiţi de pe urma ei !....
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc