pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MCCP-981: absolvenţii anului 2003

Vitalie BAIDAN
şeful grupei
Angajat: montor în proiectul antifurt, Union Fenosa

Svetlana CULIN
Angajată: fost inginer-metrolog, Centrul de Standardizare şi Metrologie Cahul

Alexandru GUGULAN
Angajat: montor în proiectul antifurt, Union Fenosa
Irina BARBULIS
Angajat: inginer-metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Alexei TERZI
Angajat: încadrat în businessul mobilier
Valentina FRIJA
Angajat: secretar-referent, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Ruslan SAVIŢCHI
Angajat: tehnician-energetician pe evidenţa a aparatelor de măsurare, Union Fenosa

Violeta BIVOL (DAMIR)
Angajat: tehnician, Union Fenosa

Victor VARVARIUC

Gheorghe DARII
Andrei CHIRIAC
Când nu pricepi la timp, nu-ţi rămâne decât şansa să înţelegi prea târziu.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981

MCCP-991

MCCP-991
MCCP-991
MSCCP-001
MSCCP-001
MSCCP-001
MSCCP-011
MSCCP-001
MSCCP-001

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc