pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MSCCP-021: absolvenţii anului 2006

Constantin LUCHIANIC
şeful grupei
student a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajat
:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Corina TONU-AFTANAS
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie; cumuland Catedra de Electromecanică şi Metrologie

Anatolie VODĂ
absolvent al cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajat:
Sector Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Termotehnice şi Fizico-Chimice, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Emilia JUNCĂ
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie; fostă angajată a S.A. Termocom
Constantin PLĂMĂDEALĂ
Angajat:
fost specialist la Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Stela RACU
Ecaterina AXENTE
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Andrei ANTOHIEV
Angajat:
fost inginer-metrolog, S.A. Termocom, placat in ţări mai îndepărtate
Irina TULUMARI
absolventă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Anna JOMIR
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată: Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Vadim POPA
Olga GRĂDINAR
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Natalia GITLAN
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Vitalie ZADIC

Svetlana TOVMASIAN
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Alexandru BUNICA
Angajat:
plecat "in afară", cu reveniri frecvente acasă
Daniela CHIŞLARU
Scopul educaţiei este transferul de flacără.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc