pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MCCP-971: absolvenţii anului 2002

Andrei GARMANDIR
şeful grupei; absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: fost specialist-metrolog, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Mecanice şi Dimensionale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie. Momentat este plecat în ţări mai calde.

Viorica PETROV
Angajată: serviciul lucrul cu clienţii, Union Fenosa S.A.

Artiom RUSNAC
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: metrolog, S.A. "MoldovaGaz"; fost şef laborator de încercări a produselor industriale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Ana BRAGA
Angajată: inginer-metrolog laboratorul de verificări ai contoarelor electrice, Union Fenosa S.A.
Vlad MELNIC
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: inginer-şef "Gura Căinarului" srl, or.Floreşti; fost specialist-metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Electrice
Violeta RUSU
Angajată: repatriată şi căsătorită în Ţară; fostă operator serviciul de avarie, Union Fenosa S.A.
Cornel TCACIUC
Angajat: inginer-metrolog, Ministerul Apărării al R.Molodva
Irina ŢURCANU
Angela BUTUCEL
Angajată: plecată la muncă "în afară"; fostă operator serviciul de avarie, Union Fenosa S.A.
Andrei PANĂ
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: inginer-metrolog, Departamentul Tehnologii Informationale, I.S. "REGISTRU"
Liliana STRATULAT
Angajată: angajată a serviciului lucrul cu clienţii, Union Fenosa S.A.
Lilia MUNTEANU
Angajată: tehnician energetician pe planificarea şi analiza lucrărilor, Union Fenosa
Valeriu TĂRĂBURCĂ
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: metrolog, S.A. "MoldovaGaz"
Aurelia BURDUHOSU
Angajată: plecată la muncă "în afară"

Carolina GHIMPU
Angajată: inginer metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sector Încercări a Mijloacelor Tehnice de Măsură şi a Materialelor de Referinţă
Vasile CAIMACAN
Angajat: întreprinzător
Viorica DODON
Cultiv îndoiala chiar când lucrurile sunt clare. Şi mă simt mai filosof.
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-001
MSCCP-001

MSCCP-001

MSCCP-001
MSCCP-001

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc