pentru un viitor mai sigur     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MCCP-991: absolvenţii anului 2003

Dumitru MÎRZAC
şeful grupei
Angajat: politician în devenire; fost inginer-metrolog, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul Cercetări şi Măsurări a Mărimilor Electrofizice

Marina GAVRILOVICI (GUŞAN)
absolvent al cursurilor de masterat
Angajată: specialist-coordonator, Direcţia Principală Metrologie, Departamentul Standardizare şi Metrologie; cumuland Catedra de Electromecanică şi Metrologie
Vasile BOŞCĂNEANU
Angajat: metrolog, laboratorul de încercări a produselor industriale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Sergiu CEBOTARI
absolvent al cursurilor de masterat
Angajat: întreprinzător; fost inginer, Laboratorul de Încercări a Pompelor, S.A. HidroTehnica
Olga ARGINT (BUSUIOC)
Vasile DEMIAN
Angajat: plecat la munci la "fratele mai mare"; fost inginer, laboratorul de încercări a produselor industriale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Andrei PALADE
Angajat: plecat în afară, fost consultant vânzări magazinul "Cabluri Electrice"; fost montor electric, Union Fenosa, reţelele Ialoveni.
Irina ILIAŞ
Angajată: inginer-metrolog, firma Î.M. "GB&C" s.r.l.
Marin CATANĂ
Angajat: verificator de stat, Centrul de Standardizare şi Metrologie or. Bălţi, Laboratorul Măsurări Electrice
Artiom BRENICI
Când te minunezi toată viaţa, nu mai ai şansa să rămâi copil. Devii savant.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-001
MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-001
MSCCP-001

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc