pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MSCCP-041: absolvenţii anului 2008

Victoria SCHIMBĂTOR
şeful grupei
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"

Silvia GARGANCIUC
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată:
Laboratorul de încercări a produselor industriale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Serghei BARBAROŞ

Olga NEGRU - CIUBORARU
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Doina DARII
Angajată:
Direcţia Metrologie, Ministerul Economiei şi Comerţului
Oleg CIOBAN
Natalia TABANSCHI
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"

Ana MORNEALO
Angajată: Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Valeriu NENESCU


Ludmila JEMAN

Cristina LUPOI
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată:
manager-vânzări IMOLA, or.Chişinău
Ion MUNTEANU
student a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajat:
auditor "EcoFinConsult" S.A., or.Chişinău
Scopul educaţiei este transferul de flacără.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc