pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Adrese utile
MSCCP-031: absolvenţii anului 2007

Vladimir PULBERE
şeful grupei
student a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajat: verificator, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul cercetari si renovari ale Sistemului National de Etaloane

Nadejda STAMKOVSKAIA
absolvenă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul incercari ale mijloacelor tehnice de masurare si marimi de referinta

Igor CIOFU
Angajat:
S.A. Moldelectrica, metrolog
Galina MINDRESCU
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Laboratorul mărimi Fizico-Chimice,
Alexandru ALBU
Angajat:
angajat firmă particulară, instalarea si deservirea sistemelor de conditionare a aerului
Tamara POPOVICI
absolvenă a cursurilor de masterat "Energie şi Mediu"
Angajată:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul cercetari si renovari ale Sistemului National de Etaloane; cumuland Catedra de Electromecanică şi Metrologie
Ivan MOLCEANOVSCHI
Angajat:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul incercari ale mijloacelor tehnice de masurare si marimi de referinta
Veaceslav PAIRELI
Angajat:
inginer-metrolog, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ingineriei Electronice şi Tehnologiilor Industriale
Natalia LESNIC
Angajată:
metrolog, Căile Ferate ale Moldovei

Oleg ZAVTONE
Angajat:
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Laboratorul Electrofizică
Andrei STEPANOV
Angajat:
munceşte peste hotarele republicii
Tatiana ROTARU
studentă a cursurilor de masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii"
Angajată: Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, Sectorul cercetari si renovari ale Sistemului National de Etaloane
Alexei FRUNZĂ
Angajat:
electrician Casa Guvernului
Eugen CĂINĂREAN
Angajat:
plecat în ţări mai calde

Serghei CREŢU
Angajat:
consultant în vânzări, magazinul Bosh (mun. Chisinau)
Scopul educaţiei este transferul de flacără.
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-971
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-981
MCCP-991
MCCP-991
MCCP-991

MSCCP-001

MSCCP-011

MSCCP-021

MSCCP-031

MSCCP-041

Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc