Acțiunea cheie 1. Mobilitatea persoanelor

Pentru ca să facilităm procesul de participare a studenților și cadrelor didactice de la UTM în activitățile de mobilitate organizate în cadrul programului Erasmus + administrația UTM și conducerea facultăților au întreprins anumite măsuri, conform bunelor practici ale universităților din UE, în scopul implementării programului și organizării mobilității studenților și cadrelor didactice.

Fiecare facultate a numit o persoană responsabilă (prodecan sau un cadru didactic – profesor sau conferențiar) – responsabil Erasmus al facultății. Responsabilul Erasmus din facultate se ocupă de pregătirea și organizarea selecției studenților pentru mobilitate; oferă conciliere studenților selectați cu privire la alegerea cursurilor și completarea formularelor Learning Agreement (acord de studiu), recunoașterea studiilor efectuate în străinătate; monitorizează stagiul studenților asigurând asistență academică necesară; anunță secretariatului facultății numele studenților aflați în mobilitate pentru ca studenții să poată primi în continuare bursa, dacă e cazul; împreună cu comisia de echivalare din cadrul facultății recomandă Decanului echivalențele și notele pentru recunoașterea perioadelor de studii în străinătate, asigură concilierea studenților străini veniți în cadrul programului Erasmus + la facultate, etc.

Facultățile, departamentele/catedrele UTM inițiază semnarea Acordurilor Interinstituționale cu instituții de învățământ superior din țările UE, în forma stabilită de Comisia Europeana, care vor servi drept bază pentru organizarea și efectuarea mobilităților în ambele sensuri. Pentru început aceste Acorduri pot fi semnate cu universitățile din România folosind relațiile deja existente cu colegii din aceste instituții.

Acorduri Inter-Instituționale Erasmus+ încheiate în perioada 2015-2018

 • Agrosup Dijon, Franța (FTA)
 • Agrocampus Ouest, Franța (FTA; FTP)
 • Ecole Nationales d’Ingenieurs de Saint-Etienne (ENISE), Franța (FCGC, catedra Geodezie, Cadastru și Geotehnică)
 • Universitatea Tehnologică Belfort-Montbeliard, Franța
 • University of Patras, Grecia, (FCIM, catedra Microelectronică și Bioinginerie Medicală)
 • Universitatea de Științe Sociale Aplicate, Klaipeda, Lituania
 • Universitatea Politehnica București, România (FTP)
 • Universitatea Transilvania Brașov, România (Rectorat)
 • Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, România
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FCGC, catedra Construcții și Mecanica Structurilor)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FCGC, catedra Geodezie, Cadastru și Geotehnică))
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FTA)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FIEE, catedra Electromecanică și Metrologie)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FUA, catedra Arhitectură)
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, România (FTP)
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România (DCI)
 • Universidad Politecnica de Valencia, Spania (FIMET)
 • Universitatea Tehnică din Ilmenau, Germania
 • Universitatea Telematica Internațională Uninettuno, Italia
 • Universitatea Tehnică din Riga, Lituania
 • Colegiul Powislanski din Kwidzyn, Polonia
 • Universitatea Tehnologică din Bialystok, Polonia
 • Universitatea Slovakă de Agricultură din Nitra, Slovacia
 • Universitatea din Ruse, Filială Razgrad, Bulgaria
 • Universitatea Dicle, Turcia
 • Universitatea Tehnică Orientul Mijlociu, Turcia
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, România
 • Universitatea Ovidius din Constanța, România
 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, România
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, România