Acțiunea cheie 1. Mobilitatea persoanelor

Pentru ca să facilităm procesul de participare a studenților și cadrelor didactice de la UTM în activitățile de mobilitate organizate în cadrul programului Erasmus + administrația UTM și conducerea facultăților au întreprins anumite măsuri, conform bunelor practici ale universităților din UE, în scopul implementării programului și organizării mobilității studenților și cadrelor didactice.

Fiecare facultate a numit o persoană responsabilă (prodecan sau un cadru didactic – profesor sau conferențiar) – responsabil Erasmus al facultății. Responsabilul Erasmus din facultate se ocupă de pregătirea și organizarea selecției studenților pentru mobilitate; oferă conciliere studenților selectați cu privire la alegerea cursurilor și completarea formularelor Learning Agreement (acord de studiu), recunoașterea studiilor efectuate în străinătate; monitorizează stagiul studenților asigurând asistență academică necesară; anunță secretariatului facultății numele studenților aflați în mobilitate pentru ca studenții să poată primi în continuare bursa, dacă e cazul; împreună cu comisia de echivalare din cadrul facultății recomandă Decanului echivalențele și notele pentru recunoașterea perioadelor de studii în străinătate, asigură concilierea studenților străini veniți în cadrul programului Erasmus + la facultate, etc.

Facultățile, departamentele/catedrele UTM inițiază semnarea Acordurilor Interinstituționale cu instituții de învățământ superior din țările UE, în forma stabilită de Comisia Europeana, care vor servi drept bază pentru organizarea și efectuarea mobilităților în ambele sensuri. Pentru început aceste Acorduri pot fi semnate cu universitățile din România folosind relațiile deja existente cu colegii din aceste instituții.

Acorduri Inter-Instituționale Erasmus+ încheiate în perioada 2019-2020

 • Universitatea din Leipzig, Germania
 • Universitatea de Vest din Attica, Grecia
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 • Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia
 • Colegiul de Stat Šiauliai, Lituania
 • Universitatea Științe Vieții din Lublin, Polonia
 • Universitatea Slovakă de Agricultură din Nitra, Slovacia
 • Universitatea KaramanoğluMehmetbey, Turcia
 • Universitatea din Igdir, Turcia
 • Institutul Politehnic din Portalegre, Portugalia
 • Universitatea din Malta, Malta
 • Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria
 • Universitatea Politehnica din București, România
 • Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, România
 • Universitatea din Oradea, România
 • Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
 • Universitatea de Științe Agricole și Medecină Veterinară din Cluj-Napoca, Romania
 • Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Romania
 • Universitatea ”Ovidius” din Constanta, România
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, România
 • Universitatea Transilvania din Brașov, România
 • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România
 • Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, România
 • Universitatea din Pitești, România

În anul academic 2019-2020 în baza acordurilor de mobilitate academică Erasmus+ au beneficiat de mobilităţi în universităţile din UE:

 • 26 de studenţi de la toate ciclurile de învățământ,
 • 30 de cadre didactice și personal administrativ.