Facultatea Responsabil Adresa de mail
Electronică și Telecomunicații Pavel Nicolaev pavel.nicolaev@tlc.utm.md
Energetică și Inginerie Electrică Corina Chetrușca-Guțu corina.gutu@tme.utm.md
Calculatoare, Informatică și Microelectronică Elena Gogoi elena.gogoi@faf.utm.md
Tehnologia Alimentelor Eugenia Boaghi eugenia.boaghi@toap.utm.md
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi Iulian Malcoci iulian.malcoci@bpm.utm.md
Urbanism și Arhitectură Alina Ostapov alina.ostapov@arh.utm.md
Construcții, Geodezie și Cadastru Alexandru Pantaz alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
Inginerie Economică și Business Cornelia Crucerescu cornelia.crucerescu@emin.utm.md
Textile și Poligrafie Angela Scripcenco angela.scripcenco@adm.utm.md