FCGC: o nouă promoție a programelor de master „Drept imobiliar și cadastral” și „Protecția juridică a proprietății”

„Drept imobiliar și cadastral” – unicul program de master științific de acest gen din Republica Moldova, si programul „Protecția juridică a proprietății”, master profesional, transferat de la UASM la UTM – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, au lansat o nouă promoție din 19 masteranzi-absolvenți, care tocmai și-au susținut tezele de master.

Comisia de Examinare în componența: conf. univ., dr. Mihail DIACONU, judecător la Curtea de Apel Chișinău; prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departament IDEI; conf. univ., dr. Tatiana STAHI, conf. univ., dr. Angelina TALAMBUTA, conf. univ., dr. Viorica URSU și Iurie IVANOV, secretarul Comisiei, a constatat o bună pregătire și cunoaștere a temelor alese spre cercetare, precum și abilitățile de prezentare.

Masteranzii au prezentat în tezele lor cercetări multiaspectuale, analize proprii, concluzii și recomandări de lege ferenda pe diverse teme. Astfel, absolvenții programului de master „Drept Imobiliar și cadastral” au examinat în tezele lor:

„Măsurile de ocrotire contractuale și juridice în noua legislație civilă” (autor: Elena FLOREA; conducător științific: conf. univ., dr. Viorica URSU);

„Asigurarea dreptului la apărare ca principiu în procesul civil” (autor: Luminița LUCAȘ; cond. șt.: conf. univ., dr. Zinaida LUPAȘCU);

„Regimul juridic al adopției” (autor: Elena MALCOCI; cond. șt.: conf. univ., dr. Angelina TALAMBUTA);

„Dreptul de proprietate asupra mărcilor” (autor: Livia MATEI; cond. șt.:  conf. univ., dr. Angelina TALAMBUTA);

„Ridicarea valului corporativ ca mecanism al atragerii la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere în domeniul insolvabilității” (autor: Anna MAZUR; cond. șt.:  conf. univ., dr.  Zinaida LUPAȘCU);

„Dobândirea și pierderea dreptului de proprietate în legislația civilă” (autor: Ionela MÎRZA; cond. șt.:  conf. univ., dr.  Viorica URSU);

„Regimul juridic al bunurilor soților” (autor: Elena PALADII; cond. șt.:  conf. univ., dr. Zinaida LUPAȘCU);

„Supravegherea și controlul afacerilor. Limitele și libertățile acestora stabilite prin norme imperative” (autor: Silvia STACI; cond. șt.:  conf. univ., dr. Zinaida LUPAȘCU);

„Exercitarea și apărarea dreptului de proprietate comună în devălmășie” (autor: Aurenia TREVCO; cond. șt.:  conf. univ., dr. Zinaida LUPAȘCU);

Absolvenții Programului de master „Protecția juridică a proprietății” și-au propus pentru tezele de master subiecte privind:

„Patrimoniul în dreptul civil și în dreptul mediului” (autor: Tatiana CACEROVSCHII; cond. șt.:  conf. univ., dr. Tatiana STAHI);

„Contractul de donație a bunurilor imobile” (autor: Elena Cebotari; cond. șt.:  conf. univ., dr.  Angelina TALAMBUTA);

„Caracterele și conținutul dreptului de proprietate” (autor: Andrei EFREMOV; cond. șt.:  conf. univ., dr. Ecaterina BALTAGA);

„Cadrul de reglementare a pieței de asigurări” (autor: Nicolae GADJIM; cond. șt.:  conf. univ., dr. Ecaterina BALTAGA);

„Regimul juridic de folosire și protecție a fondului forestier” (autor: Victor GATMAN; cond. șt.:  conf. univ., dr. Rita MUNTEANU);

„Reglementarea juridică a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă electronică” (autor: Irina GHEȚIVU; cond. șt.:  conf. univ., dr.  Angela CUCIURCA);

„Specificul înstrăinării bunurilor imobile – proprietatea privată a societății pe acțiuni” (autor:

Alexandru POPOVICI; cond. șt.: conf. univ., dr.  Angela CUCIURCA);

„Contractul de vânzare-cumpărare a încăperilor de locuit” (autor: Mihail Popovici; cond. șt.:  conf. univ., dr. Angela CUCIURCA);

„Evoluția pieței funciare în Republica Moldova” (autor: Mihaela TARÎȚA; cond. șt.:  conf. univ., dr.  Rita MUNTEANU);

„Administrarea societății comerciale în proces de insolvabilitate” (autor: Zinaida VĂRZARU; cond. șt.:  conf. univ., dr. Ecaterina BALTAGA).

Felicitări, dragi absolvenți-masteranzi ai FCGC, UTM! Mult succes în cariera profesională!

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

MAI MULTE NOUTĂȚI

MENIU