Studiile de master la FIEB certifică cea mai înalta calitate

Absolvenții programelor de master „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei și-au susținut cu succes tezele de master, demonstrând competențe și capabilități de argumentare a propunerilor.

În tezele susținute în fața Comisiei masteranzii FIEB au abordat teme de importanța majoră pentru economia Republicii Moldova, care se încadrează perfect în tendințele economiei mondiale, fiind cercetate aspecte privind dezvoltarea durabilă a întreprinderii, digitalizarea diferitelor procese manageriale și a activității de marketing, managementul calității, perfecționarea procesului decizional, elaborarea strategiilor de dezvoltare etc.

Mai multe teze s-au evidențiat printr-o abordare multidisciplinară, fapt determinat și de backgroundul educațional, dar și profesional al masteranzilor. Una dintre acestea este teza studentei Cristina GÎNGA cu tema ,,Importanța managementului calității în cadrul companiei „Stefanini” SRL”, apreciată cu nota maximă, prin care absolventa a demonstrat cunoștințe profunde și profesionalism în domeniul de activitate și de cercetare.

Anatolie PETREANU a susținut teza ,,Eficiența activității unităților de informație financiară și experiența internațională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului” – o temă complexă, actuală, care a elucidat un grad înalt de competență din partea autorului.

Inga ROTARI a examinat în lucrarea sa „Optimizarea lichidității bancare în cadrul BC FinComBank SA” și a înaintat propuneri și soluții eficiente la temă, pe baza unei analize detaliate și concludente.

Mihaela JELAMSCHI a cercetat „Implementarea strategiilor de creștere la „Impexcera” SRL și impactul lor asupra dezvoltării întreprinderii” – o temă care a necesitat cercetări profunde și capacități de orientate pe termen lung.

Susținerea tezei „Îmbunătățirea procesului decizional în baza informației contabilității manageriale” a masterandului Cristian-Victor BEŞLIU a fost deosebită datorită expunerii acesteia în limba engleză.

Unele teme au vizat cercetări legate de asigurarea dezvoltării durabile, promovarea economiei circulare, încadrându-se perfect în tematica proiectelor Erasmus+ Acțiunea Jean Monnet Module „Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene (EU4SID)” și proiectul național de cercetare „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, implementate cu succes la FIEB.

Comisia examenului de susținere a tezelor de master a evidențiat nivelul înalt de pregătire a masteranzilor, propunerile bine definite și argumentarea profesionistă a acestora.

Mult succes în cariera profesională, dragi absolvenți ai FIEB!

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU