Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională “Leadership și management”

Din data de 6 octombrie 2021, consorțiul constituit din șapte universități din RM (UTM, USM, ASEM, USMF, UASM, USARB, USC), partenere în proiectul MHELM, lansează instruirea în cadrul  programului de formare continuă „Leadership și Management”, destinat  conducătorilor și managerilor (de toate nivelele) instituțiilor de învățământ superior, precum și personalului universitar care aspiră la o carieră de manager universitar.

Obiectivul programului rezidă în formarea abilităților de leadership și management în învățământul superior, axându-se pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din R. Moldova. Fiind elaborat în cadrul proiectului 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT, finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul Erasmus +, acest program corespunde și contribuie la implementarea priorității naționale a Republicii Moldova „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

După pilotarea realizată în cadrul universităților partenere în perioada ianuarie – mai 2021, programul a trecut prin procesul de evaluare externă a calității în vederea autorizării, urmare a căruia, în baza deciziei ANACEC, pe 19.07.2021 MEC a emis ordinul de autorizare a programului.

Programul de formare este alcătuit din 4 module: Leadership și Management în Instituțiile de învățământ superior, Managementul personalului și cultura organizațională în instituțiile de învățământ superior, Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior și Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a instituțiilor de învățământ superior. Conform concepției programului de formare, fiecare modul finalizează cu o lucrare, iar programul de formare cu un proiect, elaborate în grup.

În vederea realizării obiectivelor de formare a managerilor din IÎS, urmează a fi organizate mai multe runde de instruire. Prima rundă va începe pe 6 octombrie 2021 și va dura 4 luni. Orele urmează să fie realizate în format on-line cu aplicarea diverselor metode interactive de instruire, cu implicarea activă a formabililor în activități și discuții. În calitate de formatori vor fi membrii echipelor din universitățile-partenere a proiectului MHELM, care au fost instruiți în prima rundă de pilotare a programului de formare Leadership și Management.

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://mhelm.utm.md

(Visited 101 times, 1 visits today)