Profesori FCGC-UTM, despre protecția monumentelor istorice în Open Access Library Journal

Prestigioasa revistă științifică de specialitate Open Access Library Journal (Vol.8 No.6,  June 21, 2021, h5-index & Ranking) a publicat o nouă lucrare științifică, semnată de asist. univ. Natalia CHIRIAC, conf. univ., dr. Viorica URSU și conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef Program Drept, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Articolul „Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației României privind protecția monumentelor istorice, parte integrantă a patrimoniului cultural național” („Legal Liability for Violation of Romania’s Legislation Regarding the Protection of Historical Monuments, an Integral Part of the National Cultural Heritage”) include rezultatele unui studiu de amploare privind analiza legislației României, care stipulează răspunderea pentru distrugerea sau deteriorarea monumentelor de istorie și cultură, practica aplicării acestor norme în domeniul utilizării și protecției monumentelor de istorie și cultură, tendințele și modalitățile de dezvoltare a legislației în acest domeniu, și nu în ultimul rând problemele îmbunătățirii legislației penale și contravenționale referitoare la acest subiect.

În legislația în vigoare există o serie de norme de incriminare a unor comportamente antisociale din domeniul protejării patrimoniului cultural național imobil. Astfel, obiectivul central al acestui studiu rezidă în prezentarea sistematizată a normelor care corespund acestei descrieri.

Respectiva lucrare de cercetare a fost elaborată în cadrul proiectului de cercetare „Creșterea valorii patrimoniului arhitectural al R. Moldova, 20.80009.0807.34”.

Articolul integral poate fi consultat aici:

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx…

https://www.researchgate.net/…/352509818_Legal…

11 13

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU