„Istorii de succes. Experiența colaborării în cadrul proiectelor de cercetare finanțate/cofinanțate de UE”

În contextul marcării Zilei Europei în perioada 11-14 mai 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei invită la webinarul dedicat cooperării științifice cu Uniunea Europeană cu genericul „Istorii de succes. Experiența colaborării în cadrul proiectelor de cercetare finanțate / cofinanțate de UE”, care va avea loc la 12 mai 2021 cu începere de la ora 14:00. 

Webinarul va fi organizat online via Microsoft Teams (Join the meeting). 

La webinar sunt invitați reprezentanți ai comunității științifice și toți cei interesați de tematica evenimentului.  

Agenda evenimentului

14:00-14:10

Cuvânt de salut

Reprezentantul MECC (TBC)

14:10-14:20

Cuvânt de Salut

Dl Viorel Bostan, dr.hab., rector UTM

14:20-14:30

Promovarea calificării înalte la Universitatea Tehnică a Moldovei, dezvoltând domeniul nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și colaborare / Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning

Dl Tudor Braniște, dr.

14:30-14:40

Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a Nopții Cercetătorilor Europeni / Fostering science and innovation impact through organisation in Moldova of European Researchers’ Night

Dna Rodica Cujba

14:40-14.50

Educație antreprenorială colaborativă / Collaborative entrepreneurial education

Dna Angela Scripcenco, dr.

14:50-15:00

Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto / Cross-border regional hub of competences for the automotive industry Dl Victor Șontea, dr.

15:00-15.10

Cooperarea transfrontalieră în educația mecatronică inginerească / Ccross border cooperation in mechatronics engineering education Dl Valeriu Dulgheru, dr.hab.

15:10-15:20

Valorizarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare / Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes

Dna Rodica Sturza, dr. hab.

15:20-15:30

Ameliorarea transportului public transfrontalier folosind autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă / Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy

Dl Ilie Nucă, dr.

15:30-15:45

Rețele integrate de management al riscului de hazard / Integrated networks for hazard risk management

Dna Livia Nistor-Lopatenco, dr.

15:45-15:55

Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova / Institutional and didactic digital transformations for distance engineering education in the Republic of Moldova

Dl Serghei Andronic, dr.

15.55-16:05

Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARSCoV-2 / Development of variable speed ventilation box for high risk aerosol generating procedures with SARSCoV-2

Dl Serghei Railean, dr.

16:05-16:30

Întrebări și răspunsuri, discuții

 

(Visited 259 times, 1 visits today)