Trei programe de master la FTA și două la FTP, supuse evaluării externe de către ANACEC

Două comisii ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a efectuat în perioada 5 – 7 aprilie 2021 o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei în vederea evaluării externe a calității pentru acreditarea a trei programe de studii superioare de master la Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) și altor două – la Facultatea Textile și Poligrafie (FTP).

Comisia ANACEC coordonată de Natalia CIOBAN și constituită din Liliana CECLU (președinte), Liliana CEPOI, Corina CIOBANU, Doina MORARI, Adrian RIVIS, a avut în vizor evaluarea externă a programelor de studii superioare de master „Oenologie, enoturism și piețe viti-vinicole” (90 cr., 120 cr.); „Calitatea și siguranța produselor alimentare” (120 cr.) și „Managementul restaurantelor și serviciilor de catering” (120 cr.) din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor. Iar Comisia coordonată de către Natalia DANILA și formată din  Rodica TABURȚA (președinte), Ludmila MOKAN-VOZIAN, Daniela CHIOREAN, Alexandru NEGRUȚĂ, Anastasia CIOBANU, a evaluat programele de studii superioare de master „Design și tehnologii poligrafice” și „Design și dezvoltare de produs” din cadrul Facultății Textile și Poligrafie.

Procesul de evaluare externă a demarat online, cu o ședință la care a participat echipa managerială a UTM (prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector studii; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector finanțe și relaţii internaţionale, membru CDSI; conf. univ., dr. Stela BALAN, șef Direcție Management Academic şi Asigurarea Calității; conf. univ., dr. Irina TUTUNARU, şef secţie Asigurarea Calității, DMAAC), urmată de interviurile cu coordonatorii programelor de studii superioare de master. În cazul FTA – cu decanul, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA; prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, șef Departament Oenologie și Chimie; conf. univ., dr. Aurelia CHIRSANOV, șef Departament Alimentație și Nutriție; conf. univ., dr. Artur MACARI, șef Departament Tehnologia Produselor Alimentare; conf. univ., dr. Liliana Popescu, președintele Comisiei de Management al Calității; conf. univ., dr. Raisa DRUȚĂ, responsabil Master. Iar în cazul FTP – cu decanul, conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU; conf. univ., dr. Svetlana CANGAȘ, prodecan; conf. univ., dr. Marcela IROVAN, șef Departament Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie; conf. univ., dr, Jana CÎRJĂ, responsabil pentru asigurarea calității.

De asemenea, au avut loc interviuri cu profesorii care asigură procesul de studii la programele de studii superioare de master nominalizate, cu studenții și absolvenții acestora, dar și cu angajatorii absolvenților. După care membrii comisiilor au asistat la ore (seminare) predate prin intermediul platformei Microsoft Teams. Astfel, la FTA s-a asistat la  seminare în cadrul   disciplinelor „Principiile şi bazele compoziției sistemelor alimentare”, Programul Calitatea și siguranța produselor alimentare (titular: conf. univ., dr. Raisa DRUŢĂ) și „Arta gastronomică internaţională”, Programul Managementul restaurantelor și serviciilor de catering (titular: conf. univ., dr. Rodica SIMINIUC). Iar la FTP a fost prevăzută asistarea la ore în cadrul a trei discipline: „Web Design”, Programul Design și tehnologii poligrafice (titular: lect. univ. Rodica CIORBĂ); „Tehnologii avansate de fabricare în textile” (titular: conf. univ., dr. Angela SCRIPCENCO) și „Proiectarea încălțămintei cu destinație specială” (titular: lect. univ. Nicolai ISCHIMJI), Programul Design și dezvoltare de produs.

Vizita a inclus și un tur de orizont online în spațiile educaționale și de cercetare ale celor două facultăți, după care fișele de vizită au fost semnate și transmise responsabilului instituțional de asigurare a calității.

1 1 2 1 3 1

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU