Senatul UTM și-a redus componența cu circa o treime

Prin hotărârea sa din 23.02.2021, Senatul UTM și-a aprobat noua componență pentru legislatura 2021-2026, operând modificările de rigoare și în Regulamentul privind activitatea sa.

Astfel, de la 101 reprezentanți de până acum ai diverselor structuri universitare, în componența forului acced doar 65, între care personalul administrativ nu se mai regăsește in corpore. De cea mai mare reprezentativitate se vor bucura de acum încolo titularii din cadrul facultăților – 32, aceștia fiind urmați numeric de către 16 reprezentanți ai studenților/doctoranzilor și 15 membrii din oficiu, iar cercetătorii și sindicatele având câte un singur reprezentant.

În pofida reducerii cu peste o treime a componenței sale anterioare, Senatul va  avea 26 de membri noi, care întrunesc caracteristicile specifice de care s-a ținut cont în alegerea noii componențe: apartenența de gen – 60% bărbați și 40% femei (anterior acest indicator fiind de 72% și respectiv 28%); cadre didactice – 75% (în 2016 – 67%), dar și pe grupe de vârstă, cea mai esențială reducere intervenind în grupa de 60-69 ani – 9, față de 25 anterior, vârsta medie a noii componențe fiind de 46,69 ani.

Lista membrilor Senatului UTM pentru perioada 2021-2026 pe subdiviziuni, conform cotelor aprobate

 Membri ai Senatului UTM în virtutea funcției (din oficiu) –  15

 Viorel  BOSTAN, rector, prof. univ., dr. hab.

Serghei ANDRONIC, prorector studii, conf. univ., dr.

Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare și relații internaționale, prof. univ., dr. hab.

Mircea BERNIC, prorector cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab.

Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, lect. univ.

Pavel NISTRIRIUC, decan FET, conf. univ., dr.    

Victor GROPA, decan FEIE, conf. univ., dr.

Dumitru CIORBĂ, decan FCIM, conf. univ., dr.

Vladislav REŞITCA, decan FTA, conf. univ., dr.

Sergiu DÎNTU, decan FIMIT, conf. univ., dr.

Sergiu BEJAN, decan FUA, conf. univ., dr.

Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC, conf. univ., dr.

Rafael CILOCI, decan FIEB, conf. univ., dr.

Sergiu TRONCIU, decan FTP, conf. univ., dr.

Dumitru VENGHER, director Colegiul Tehnic, lect. univ.

Membri ai Senatului UTM din partea cercetătorilor titulari

 Ion BOSTAN, acad., cercetător științific principal, director CNTS, prof. univ., dr. hab.  

 Membri ai Senatului UTM din partea facultăților, cadre didactice titulare – 32

Facultatea Electronică și Telecomunicații

 Vasile TRONCIU, șef Departament Fizica, prof. univ., dr. hab.    

Spiridon RUSU, Departamentul Fizica, conf. univ., dr.

Lilia SAVA, șef Departament TSE, conf. univ., dr.

Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică

Ghenadie TERTEA, șef secție ET, lect. univ.

Ina DOBREA, șef program EE, lect. univ.

Viorica HLUSOV, șef Departament En, conf. univ., dr.

 Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Rostislav CĂLIN, Departamentul ISA, lect. univ., dr.

Radu MELNIC, director CEGHID-UTM, lect. univ.

Ecaterina LOZOVANU, șef Departament ȘSU, conf. univ., dr.

Oleg LUPAN, șef Departament MIB, prof. univ., dr. hab.  

Viorica SUDACEVSCHI, șef Departament IIS, conf. univ., dr.

Ion FIODOROV, șef Departament ISA, conf. univ., dr.

 Facultatea Tehnologia Alimentelor

 Artur MACARI, șef Departament TPA, conf. univ., dr.

Aurica CHIRSANOVA, șef Departament AN, conf. univ., dr.

Svetlana CATERINCIUC, șef Departament Limbi Străine, conf. univ., dr.

 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Natalia ŢISLINSCAIA, șef Departament IM, conf. univ., dr.

Victor CEBAN, șef Departament Transporturi, conf. univ., dr.

Leonid DOHOTARU, șef Departament Matematică, conf. univ., dr.

Valeriu DULGHERU, șef Departament BPM, prof. univ., dr. hab.

Sergiu MAZURU, șef Departament IF, conf. univ., dr.

Valeriu PODBORSCHI, șef Departament DIP, conf. univ., dr.

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

 Aurelia CARPOV, șef Departament Arhitectură, conf. univ., dr.

Liliana PLATON, șef Departament UDU, lect. univ., dr.

Vera GUȚU, șef Departament ISTGCC, conf. univ., dr.

Ruslan BORDOS, șef Departament IIT, lect. univ., dr.

Ala CARCEA, șef program Arhitectură, lect. univ.

Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții

 Svetlana Albu, șef Departament IDEI, prof. univ., dr. hab. 

Anatolie Taranenco, șef Departament ICG,  conf. univ., dr.

Ina Bostan, șef program DP,  conf. univ., dr.

Facultatea de Inginerie Economică şi Business

Rina ȚURCAN, șef Departament EM, conf. univ., dr.

Veaceslav BÂRDAN, șef Departament TEM, conf. univ., dr.

Facultatea Textile și Poligrafie

Marcela IROVAN, șef Departament DTTP, conf. univ., dr.

Membri ai Senatului UTM din partea studenților și doctoranzilor – 16 membri

Facultatea Electronică și Telecomunicații – FET

Daniel DASCĂL,      vicepreședinte Senat Studențesc, st. gr. RST-181

Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică

Zinaida PETROV, preș. Birou Sindical Studențesc FEIE, st. gr. EE-181

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Ana-Maria CÎRJA, președinte Senat Studențesc UTM, st. gr. TIA-191M

Valeriu ȚUGULEA, st. gr. IBM-210M

Dina BUZA, st. gr. FI -201

Valeria CEBOTARI, st. gr. CR-181

Alexandru COZLOVSCHI, st. gr. AI -201

Facultatea Tehnologia Alimentelor

Crina GUȚU, st. gr. FFT-181, președinte Birou Sindical Studențesc

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Damian PRUTEANU, st. gr. TCM-201

Facultatea Urbanism și Arhitectură

Victor GUȘANU, st. gr. ARH-182

Elina ILESCU, st. gr. ARH-204

Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții

Dmitri DUBINSCHI, st. gr. IGC-2003

Facultatea de Inginerie Economică și Business

Gheorghe GALII, st. gr. C-191

 Facultatea Textile și Poligrafie

Mihaela SCRIPNIC, st. gr. DTP-201

Doctoranzi

Cristina EFREMOV, drd. SCEE (zi)

Constantin BOROSAN, drd. SCEE (zi)

Senatul Studențesc UTM

Daniel DASCĂL, vicepreședinte Senat Studențesc UTM, st. gr. RST-181, FET

Comitetul sindical studenți

Ana-Maria CÎRJA, președinte Senat Studențesc UTM, st. gr. TIA-191M, FCIM

Membru al Senatului UTM din partea Comitetului sindical colaboratori

Viorica URSU, președinte Comitetul Sindical colaboratori UTM, conf. univ., dr.

(Visited 310 times, 1 visits today)