Prof. univ., dr. ing. Alexandru MARIN, la 85 de ani

Luna lui Faur ne duce, din nou, cu gândul la rădăcini, la începuturile Politehnicii noastre și temerarii săi. Unul dintre ei este și Alexandru MARIN, pe care avem deosebitul prilej să-l felicităm și să ne bucurăm cu venerație pentru exemplul său frumos de muncă și de viață. Un cordial LA MULȚI ANI la împlinirea vârstei de 85 de ani vine și din partea Prezidiului Academiei de Științe Tehnice din România, care îi urează sănătate, putere de muncă, bucurii și viață lungă și activă în continuare.

S-a născut la 9 februarie 1936, în satul Brânza, jud. Cahul. A absolvit Școala medie din Cahul în 1953, iar în 1958 Facultatea de Mecanică, secția Construcții de Mașini, Mașini Unelte și Scule, la Institutul Politehnic din Odesa. Şi-a început activitatea de inginer în întreprinderi constructoare de mașini din Tiraspol și Chișinău.

După înființarea Institutului Politehnic din Chișinău (IPC) – actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), a fost solicitat și a devenit cadru didactic asociat. Se numără printre cei care au format nucleul corpului profesoral al IPC. A desfășurat o activitate științifică, concretizată în obținerea titlului de doctor cu teza „Contribuții la studiul procesului de deformare-așchiere la broșarea găurilor pieselor din materialele maleabile”. Rezultatele obținute au fost brevetate imediat și implementate în mai multe uzine constructoare de mașini, între care Uzina Auto I. L. Lihaciov din Moscova, Uzina Mecanică din Tiraspol, Uzina de Tractoare din Chișinău.

A coordonat activitatea de cercetare aplicativă la mai multe proiecte naționale.

A publicat peste 100 de lucrări științifice și tehnice și este coautorul unor manuale universitare.

A înființat și coordonat, în cadrul UTM, Conferința Internațională „Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” și a participat la toate Simpozioanele Științifice ale Inginerilor Români de Pretutindeni (SINGRO), fiind organizatorul conferinței din 2014, de la Chișinău, organizată de UTM. A fost membru al Senatului UTM (1997-2011).

Predarea cursurilor și manualele universitare în Republica Moldova, până în 1989, erau în limba rusă. Un pas important și dificil l-a reprezentat trecerea acestor activități în limba română, în timp cât mai scurt. Un rol esențial l-a avut prof. Alexandru Marin, care a fondat la UTM, în 1993, Editura UTM, devenită în 1998 Editura TEHNICA-INFO, cu scopul declarat de editare a cărților/manualelor în limba română. De atunci, au fost editate peste 700 de manuale.

A avut o contribuție importantă la fondarea și editarea primei reviste tehnice în limba română din Republica Moldova, „Meridian Ingineresc”.

Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România, a desfășurat o amplă activitate în cadrul acestei asociații, eforturile fiindu-i răsplătite cu Diploma și Medalia AGIR, în anul 2008.

Ca recunoaștere a valoroaselor sale contribuții științifice, tehnice și manageriale, profesorului Alexandru Marin i-a fost conferit titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (2005). Locuitorii satului de obârșie, Brânza, i-au acordat, la rândul lor, titlul de Cetățean de Onoare, iar Academia de Științe Tehnice din România l-a ales membru de onoare.

Inginer, profesor universitar, inventator, editor și excelent manager, Alexandru Marin, la cei 85 de ani, este un spirit viu, o prezență activă, un interlocutor plăcut, neobosit în a implementa limba română și știința de carte în Republica Moldova.

LA MULŢI ANI, stimate Domnule Profesor Alexandru Marin!

(Visited 143 times, 1 visits today)