UTM, în proiectul transfrontalier „Collaborative Entrepreneurial Education” în domeniul textile

Pe 22 octombrie a fost lansat un nou Proiect în cadrul Programului Transfrontalier România – Republica Moldova – Educație Antreprenorială Colaborativă (Collaborative Entrepreneurial Education). Parteneriatul moldo-român are ca scop consolidarea cooperării transfrontaliere dintre mediul academic și cel antreprenorial pentru creșterea accesului la o educație calitativă.

Consorțiul este format din 4 parteneri din cele două țări: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (lider de proiect), Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de Facultatea Textile şi Poligrafie, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Iași și Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, reprezentată de Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

La evenimentul de lansare, desfășurat în regim online, au fost abordate subiecte privind importanța promovării culturii antreprenoriale în rândul tinerilor de pe cele două maluri ale Prutului și adaptarea la noile cerințe privind educația, cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea. 

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, a subliniat rolul proiectelor implementate de UTM în dezvoltarea proceselor  educaționale și de cercetare, precum şi în dezvoltarea parteneriatelor atât cu universitățile din România, cât si cu mediul de afaceri din țară. Educarea şi formarea culturii antreprenoriale la studenți este importanță pentru majoritatea  domeniilor economiei naționale şi în special pentru industria textilă și de confecții din R Moldova,  in cadrul căreia circa 50 % sunt întreprinderi micro şi 29% întreprinderi mici. 

În context, Iulia Costin, director general ODIMM, a subliniat importanța susținerii implicării tinerilor în afaceri şi a exprimat ferma convingere că prin intermediul acestui proiect vor fi puse bazele unor parteneriate de lungă durată între mediul academic și de business.

Partenerii de peste Prut, Neculai Vițelaru, președintele Patronatului Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Iași, și Maria Carmen Loghin, prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și-au exprimat încrederea că noul proiect transfrontalier este unul necesar pentru industria textilă din cele două țări.

Rezultate proiectului vor fi materializate în:

  1. Dezvoltarea parteneriatului între mediul academic și sectorul privat pentru asigurarea cerințelor și acoperirea așteptărilor pieței muncii.
  2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la studenți în domeniul textile – confecții, sectoare ale economiei de interes național pentru ambele țări.
  3. Perfecționarea curriculei academice prin includerea modulelor de educaţie antreprenorială transfrontalieră la facultățile din ambele universități partenere.
  4. Creșterea ratei de angajare in domeniul industriei textilele şi de confecţii prin pregătirea mai buna a resursei umane, antreprenorilor cu potențial pentru crearea noilor locuri de muncă.

Proiectul Educație Antreprenorială Colaborativă (Collaborative Entrepreneurial Education) este finanțat de Uniunea Europeană, programul CROSS BORDER COOPERATION ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA 2014-2020 și are o perioadă de implementare de 18 luni.

(Visited 158 times, 1 visits today)