Pe 9 octombrie 2020, în cadrul conferinței științifice consacrate celor 75 de ani de la fondarea USARB, Carolina TIMCO, şef SRI, a prezentat un studiu cu referire la aportul internaționalizării la crearea de competențe la studenții actuali, efectuat în cadrul proiectului Elevate, iar Elena GOGOI, responsabil internaționalizare FICM,  în calitate de coautor, studiul cu referire la metodologia PBL, implementată la UTM în cadrul proiectului PBLMD.

Tema conferinței a fost Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor. În cadrul secţiuni nr. 1 „Noi expectanţe și provocări în formarea universitară a competențelor pentru prezent şi viitor”, Carolina Timco a vorbit despre internaţionalizarea universitară – evoluţii şi perspective, prezentarea fiind rezultatul studiului efectuat de echipa formată din dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale, dr., conf.univ. Carolina Timco, şef SRI, şi dr., conf.univ. Tatiana Munteanu, specialist RI în cadrul proiectului Elevate. În prezentare autorii au atins aspecte ce ţin de definirea internaționalizării universitare, evoluția acesteia în R. Moldova, starea de lucruri la UTM și impactul internaționalizării asupra formării competențelor atât la studenți, precum şi la cadrele didactice. La finalul prezentării autorii au lansat ca subiect de reflecție întrebarea care este viitorul internaționalizării, în contextul pandemiei actuale, a politicilor de minimizare a impactului asupra mediului (blended mobility, green mobility), incluziunii studenților străini, precum și alte aspecte. 

În studiul “PBL – factor de succes în dezvoltarea Generației Z”, prezentat ca coautor de către Elena Gogoi, s-a menționat că reprezentanții noii generații, așa numita generație Z, s-au născut într-un mediul digitalizat și au copilărit online, devenind, ca urmare, puternic tehnologizați și mult mai flexibili, iar acest lucru impune noi metode şi abordări de predare. Autorii au menționat că în contextul socioeconomic creat, rolul profesorului și ale studentului se modifică, iar PBL prezintă o schimbare de paradigmă în educație, de la cea centrată pe profesor la cea centrată pe student, în care rolul cadrului didactic a tranzitat la rolul de mentor (facilitator) în învățare. Autorii au subliniat că PBL ca și metodă de predare mai avantajează activitatea didactică prin faptul că studenții se concentrează în prezent atât pe studii, cât și pe acumularea de experiență, fapt confirmat prin actuala tendință a tinerilor de a se angaja în câmpul muncii, cel puțin, part-time. Concluziile făcute în studiu se bazează pe observările făcute în cadrul aplicării metodologiei PBL la programele de studii ce au fost modernizate în cadrul proiectului PBLMD, implementat în perioada 2016-2019, și care își continuă activitatea în cadrul Universităților-partenere.

Autorii au mulțumit gazdelor evenimentului și au adus felicitări cordiale USARB la cei 75 de ani de la fondare, dorindu-i prosperitate şi studenţi studioşi!

Proiectele PBLMD şi Elevate au fost implementate prin programul Erasmus+, finanțate de către Uniunea Europeană.

Mai multe detalii despre proiecte por fi accesate pe: http://proiecte.utm.md/elevate/ şi http://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 62 times, 1 visits today)