În perioada 29-30 septembrie Universitatea Științelor Sănătății din Lituania(Lithuanian Universitz of health sciences)  a organizat o sesiune de instruire la distanță în cadrul proiectului SPRING, subiectul abordat fiind Asigurarea calității în învățământul medical şi sănătate publică.

Universitatea Tehnică este prezentă în acest proiect prin programul de studii Inginerie biomedicală, FCIM, unicul program de aşa gen în învăţământul superior moldav. Membrii echipei Spring, formată din dr.hab., prof.univ. Șontea Victor,  șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, care este şi coordonator de proiect din partea UTM, dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, vice rector probleme financiare și relații internaționale, dr.hab, conf.univ. Artur Buzdugan,   lec. universitar Nicolai Ababii şi dr., conf.univ. Timco Carolina, șef Serviciu Relații Internaționale, precum şi dr., conf.univ. Dumitru Ciorbă, decan FCIM, au participat la ședințele on-line organizate de către partenerii din Lituania.

Subiectele abordate s-au referit la asigurarea calității în învățământul medical și sănătate publică, şi anume procedurile de evaluare a calității atât interne, precum şi cele externe, standardele de calitate aplicate educaţiei medicale, provocările în asigurarea calităţii educaţiei medicale, precum şi specificul educaţiei medicale în fiecare din universităţile partenere. În contextul celor discutate, Carolina TIMCO, a vorbit despre evoluţia proceselor de evaluare a calităţii în învăţămîntul superior din R.Moldova, constituirea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, standardele de acreditare, precum şi beneficiile evaluărilor periodice a calităţii. Dl Şontea Victor a intervenit cu precizări referitor la motivul aflării UTM în consorţiul acestui proiect, care este preponderent format din instituții de învățământ medical, menţionând că programul Inginerie biomedicală este un program interdisciplinar, asigurat de cadre didactice atât de la UTM, precum şi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimiţanu”, necesitatea lui fiind argumentată de numărul crescând de utilaje medicale utilizate în diagnostica şi tratarea pacienților. 

De asemenea, în cadrul întrevederii on-line au fost discutate acțiunile ulterioare în cadrul proiectului, aspecte manageriale şi financiare. S-a examinat posibilitatea prelungirii proiectului din cauza pandemiei de COVID-19, despre contramandarea vizitelor de studiu şi activităţile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului în perioada viitoare. 

Proiectul Spring este finanţat de către UE prin programul Erasmus+, Acţiunea-cheie 2 “Consolidarea capacităţilor instituţionale”

 Mai multe detalii despre proiectul Spring pot fi consultate pe pagina proiectului http://proiecte.utm.md/spring/  

(Visited 33 times, 1 visits today)