În perioada 18-22 mai în cadrul proiectului Erasmus+ Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM a fost realizată  o vizită virtuală  în format de seminar on -line cu tema  „University Strategy Building in a Regional Perspective: Action Learning in University-Business- Society Cooperation/ Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în cooperarea dintre universități, afaceri şi societate”. Această instruire virtuală a înlocuit vizita de studii la Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania. Însă pandemia a impus modificarea formatului vizitei, aceasta având loc on-line.

Sesiunea de instruire a fost organizată de către ISOB, unul din partenerii europeni a proiectului MHELM, la care au participat peste 40 persoane, reprezentanți a universităților partenere moldovenești și europene. Partenerii din Germania au invitat mai mulți actori a mediului academic, care au prezentat experiența regiunii Bavaria în domeniul instruirii. Ca invitați au fost Nikolas DJUIK, directorul Centrului Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și Sud-Est (BAYHOST) din cadrul Universității din Regensburg; dr.Nicole LITZEL, specialistă în cadrul Departamentului de Dezvoltare Economică din cadrul Primăriei din Regensburg și prof. dr. Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Facultatea de Administrare a Afacerii și Antreprenoriat, Universitatea din Regensburg. Nikolas DJUIK a făcut o prezentare a regiunii Bavaria și a sistemului educațional din zonă, referindu-se la misiunea, activitățile și serviciile oferite de BAYHOST. Dr. Nicole LITZEL a vorbit despre cum s-a reușit în regiune crearea unui ecosistem inovațional prin cooperarea dintre Municipalitate, Știință și Business.Prof. dr. Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN s-a referit la experiența Universității de Științe Aplicate în crearea și gestionarea Centrului de antreprenoriat. Toți interlocutorii au iterat necesitatea cooperării dintre mediului academic, mediul de afaceri și instituțiile administrării publice locale pentru a asigura dezvoltarea regională. Activitățile date au fost moderate de către dr. Alice BUZDUGAN (ISOB).

Pe parcursul săptămânii au fost abordate subiecte ce țin de pachetele de lucru ale proiectului, și anume – elaborarea programului de instruire HELM pentru conducători şi manageri ale Instituţiilor de Învăţământ Superioare  și asigurarea calității în cadrul programului.

Referitor la pachetul de lucru „Elaborarea programului de instruire HELM”, prof. dr.hab. Larisa BUGAIAN, coordonatorul proiectului, a făcut un sumar a activităților realizate până în prezent în cadrul proiectului, a prezentat structura noului program de instruire HELM, iar reprezentanții universităților partenere din R. Moldova: dr. Angela NICULIȚĂ (USM), dr. Irina DOROGAIA (ASEM) și Daniela POJAR (UTM) au prezentat structura modulelor parte a noului program. Dr. David DAWSON, Universitatea din Gloucherstshire, Alexander KRAUSS, ISOB și dr. Liliana ROGOZEA, Universitatea Transilvania din Brașov, au intervenit cu comentarii pe marginea conținuturilor noului program de instruire în vederea perfecționării acestuia. Dr. David DAWSON, în cadrul intervenției sale s-a referit la necesitatea mentoratului și coachingului în formarea managerilor și cum acestea pot fi folosite ca metode de instruire. Partenerul de proiect Alexander KRAUSS a accentuat principiile și practicele învățării în bază de procese și exemple în formarea continuă a managerilor, precum și la întrebările care ar trebui, în viziunea sa, să și le adreseze membrii echipei ce elaborează noul program de studii HELM.

Referitor la pachetul de lucru „Controlul Calității”, Dr. Paul SCHOBER de la Societatea pentru cercetări sociale și educație, Germania, expert extern al proiectului MHELM, a vorbit despre metodologia de evaluare a calității proiectului și aspectele cheie, pe care trebuie să le ia în considerare echipa proiectului.

Dr. David DAWSON a menționat că în cadrul proiectului sunt planificate și activități de diseminare sub formă de publicații în reviste științifice. Dumnealui a prezentat structura cercetării, menționând etapele acesteia, precum și faptul că un prim articol la subiectul dat a fost editat și se referă la rezultatele chestionării conducătorilor și managerilor IÎS din R. Moldova, care au stat la baza elaborării proiectului Erasmus+. În perioada următoare se va face o sinteză a activităților realizate în proiect, a impactului acestuia, precum și publicarea rezultatelor cercetării pe parcursul implementării proiectului.

La finele sesiunii de instruire a fost făcută sinteza săptămânii și planificate activitățile ulterioare în proiect.

Organizarea sesiunii de instruire a fost realizată cu suportul tehnic al Departamentului Tehnologia Informației și Comunicațiilor al UTM, prin utilizarea platformei Webex.

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://proiecte.utm.md/mhelm/

(Visited 66 times, 1 visits today)