În cadrul reuniunii, la Viena, a Comitetului ONU pentru utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS), Subcomitetul Științifico-Tehnic a organizat, pe 7 februarie, o sesiune colaterală cu genericul „Consolidarea capacităților de dezvoltare a nanosateliților: oportunități KiboCUBE”, sub auspiciile Oficiului Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale Externe (United Nations Office for Outer Space Affairs – UNOOSA) și Agenției Japoneze pentru Explorarea Spațiului (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA).

Salutați de către Simonetta Di Pippo, director UNOOSA, și Reprezentantul Permanent al Japoniei, Hikihara Takeshi, participanții au primit cu entuziasm vestea că, deși era preconizat pentru cinci runde, proiectul va fi extins pentru cel puțin încă două. În acest context, agenda a inclus mai mute chestiuni privind prioritățile naționale de promovare a activității spațiale la nivelul fiecărei țări; în ce măsură dezvoltarea nanosateliților, dar și experiența KiboCUBE pot contribui la consolidarea capacităților spațiale în țările reprezentate și ce așteptări au participanții în program de la UNOOSA și/sau JAXA în vederea conjugării eforturilor spațiale?

Roman Macovenco, Secretar III al Misiunii Permanente a Republicii Moldova la Viena, a exprimat mulțumiri Guvernului nipon, JAXA și UNOOSA pentru șansa deosebită și suportul continuu acordate Republicii Moldova. Subliniind beneficiile pe care le va aduce lansarea primului nanosatelit (TUMnanoSAT), proiectat și dezvoltat, în conformitate cu standardul internațional CubeSat, în cadrul Centrului Național de Tehnologii Spațiale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (CNTS-UTM), reprezentantul țării noastre a menționat că dincolo de riscurile care pot împiedica dezvoltarea proiectelor ulterioare, există o necesitate acută de creare-dezvoltare-consolidare a capacităților de formare profesională a cercetătorilor. În acest sens este extrem de binevenită organizarea diverselor traininguri, ateliere de lucru pentru noii „actori spațiali”, consultanță privind cadrul legal, sporirea capacităților la nivel național și promovarea cercetării la nivel universitar.

D-sa a amintit că în iunie 2019 echipa CNTS a fost selectată pentru runda a IV-a a Programului KiboCUBE pentru lansarea, în anul 2020, a nanosatelitului „TUMnanoSAT” de pe Stația Spațială Internațională (ISS) cu ajutorul modulului experimental japonez KiboCUBE. Astfel, colaborarea dedicată dintre UNOOSA și JAXA în utilizarea ISS KiboLancer pentru lansarea nanosateliților tip CubeSat s-a extins, având ca partener și Universitatea Tehnică a Moldovei. Startul oficial al proiectului de lansare în spațiu a primului satelit al RM în cadrul programului KiboCUBE sub auspiciile UNOOSA și JAXA a fost dat în septembrie, în cadrul reuniunii JAXA-TUM-UNOOSA, găzduită de CNTS-UTM, cu participarea mr. Masayuki GOTO, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), technical coordinator of the KiboCube project / Mr. Tetsuro MIZUNO, Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS).

Ulterior, în perioada 19-25 octombrie 2019, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Valentin ILCO, cercetător în cadrul Centrului Național de Tehnologii Spațiale, au reprezentat Universitatea Tehnică a Moldovei la cea mai mare întâlnire din lume a profesioniștilor din domeniul spațial – al 70-lea Congres Internațional de Astronautică (IAC), desfășurat la Washington D.C. Agenda reuniunii a inclus o prezentare la standul JAXA cu genericul „KiboCUBE Joint Event of UNOOSA and JAXA”, care a reflectat colaborarea dedicată dintre UNOOSA și JAXA privind utilizarea ISS KiboLancer pentru lansarea nanosateliților tip CubeSat.

Centrul Național de Tehnologii Spațiale din cadrul UTM a fost înființat în 2012, acesta fiind singurul centru de cercetare în domeniul spațial din Republica Moldova, având șase laboratoare, un observator astronomic și două stații de sol complet funcționale amplasate la 200 km distanță. Echipa Centrului include 35 de persoane implicate direct în activitățile de elaborare-cercetare-implementare (doctoranzi, masteranzi, studenți de la ciclul licență) și peste 60 de studenți – în procesul de comunicare prin satelit.

(Visited 8 times, 1 visits today)