Reuniune MHELM la Gloucester

Reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei; USM – Universitatea de Stat din Moldova; ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; US Cahul – Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova) și șefa Direcției politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, conf. univ., dr.  Nadejda VELIȘCO efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).

MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate în ediția anului 2019 în care UTM este partener, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. MHELM este un proiect național, structural, iar ședința de lansare a proiectului a avut loc pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. 

Făcând un scurt rezumat al proiectului, David DAWSON, partener de proiect din Marea Britanie, a subliniat că la Universitatea din Gloucester, pe care o reprezintă, HELM se realizează deja de 9 ani. Diseminarea informației despre acest program, nou pentru Republica Moldova, precum și a celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, trebuie să constituie un obiectiv permanent pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova.

Universitatea Tehnică a Moldovei este reprezentată de o echipă constituită din rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorii Dinu ȚURCANU și prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, șef Direcție Managementul Resurselor – Daniela POJAR, și decanul Facultății Inginerie Economică și Business, conf. univ., dr. Rafael CILOCI. 

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite accesând link-ul: https://proiecte.utm.md/mhelm/

 

(Visited 34 times, 1 visits today)