ANACEC: diplome de doctor pentru UTM-iști

ANACEC ne delectează la acest început de an cu o nouă gală, în cadrul căreia setea de a deschide noi orizonturi și munca asiduă a fost certificată și aplaudată pe merit. Festivitatea de înmânare a diplomelor de doctor și doctor habilitat, atestatelor de conferențiar și profesor universitar, certificatelor de abilitare, recunoaștere și echivalare a invitat la rampă trei UTM-iști merituoși.

Avrel DUMITRIUC și-a ridicat diploma de doctor în științe tehnice, în urma susținerii tezei „Разработка конструкции сборно-монолитных антисейсмических поясов зданий и методики их расчета с учетом действия сейсмических сил / Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâielor anticeismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismice” în Consiliul Științific Specializat D 211.02-76 din cadrul UTM, la data de 11 octombrie 2019, specialitatea 211.02. Materiale de construcții, elemente și edificii. Teza a fost elaborată în cadrul Școlii Doctorale „Inginerie Mecanică și Civilă”, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Ion RUSU.

Aliona DODU și-a ridicat diploma de doctor în științe economice, în urma susținerii tezei „Dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri – infrastructură de suport a micului business” în Consiliul Științific Specializat D 31.521.03-86 din cadrul UTM, la data de 1 noiembrie 2019, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate. Teza a fost elaborată în cadrul  Școlii Doctorale ,,Inginerie Mecanică și Civilă”, Departamentul Ingineria Fabricației, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Svetlana GOROBIEVSCHI.

Iar Eugeniu BRAGUȚA a obținut certificatul de recunoaștere și echivalare a diplomei de doctor în inginerie mecanică, eliberată de Ministerul Educației Naționale al României la data de 21 martie 2019, în urma susținerii tezei de doctor cu tema „Compactarea dinamică prin vibrare a structurilor rutiere din pământ stabilizat cu lianți ecologici” în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România (conducător de doctorat: prof. dr. ing. Polidor-Paul BRATU), care se echivalează cu titlul științific de doctor în științe tehnice, specialitatea 211.06. Mecanica construcțiilor.

Sincere felicitări și mult succes în continuare!

[av_gallery ids=’67315,67316,67317,67318′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’4′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ id=” custom_class=” av_uid=’av-mlbka9′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU