Finalizarea proiectului Erasmus+ LMPI

Pe 14 octombrie 2019 a fost încheiat proiectul Erasmus+ nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP „LMPI”, care a durat 3 ani. A fost un proiect interregional cu peste 30 de participanți din Europa și Asia, inclusiv 4 universități – UTM, USM, ASEM și USARB în frunte cu MECC, plus două instituții cheie din domeniu – CTS și CCCI. Un proiect cu relevanță deosebită pentru Republica Moldova prin crearea și dezvoltarea premiselor de aliniere a Republicii Moldova la prioritățile politicii UE în domeniul educației și instruirii continue pentru a atinge necesitățile și a răspunde prompt la provocările socio-economice emergente dictate de realitățile securității informaționale.

Proiectul a inclus prioritățile naționale ale Republicii Moldova în domeniul educației și TIC, fiind aliniat la Strategia Națională a Educației 2014-2020, în care Integrarea eficientă a TIC în educație formează una din cele șapte direcții principale. Flexibilitatea obiectivelor proiectului a permis o adaptare perfectă la necesitățile locale și naționale. Relevanța proiectului constă, în faptul că problemele abordate sunt direct legate de nevoile profesorilor, studenților și practicienilor, nevoile tinerilor, dar și persoanelor în etate, de dezvoltare personală, îmbunătățirea competențelor de bază și a competențelor cheie într-un domeniu extrem de important cum este securitatea informației.

Un rezultat important obținut în cadrul proiectului LMPI este diversificarea ofertei educaționale a universităților prin crearea unor noi programe de studii (UTM și ASEM) sau modificarea programelor existente prin introducerea unui nou traseu de învățare (USM și USARB). Chestionarea specialiștilor din domeniu (din aproximativ 200 de companii IT din Moldova) a permis identificarea competențelor solicitate pe piața muncii. Colaborarea cu specialiștii și practicienii din domeniul securității informaționale, precum și cu specialiștii din Universitatea referent – Universitatea West Attika din Atena (Grecia) a permis de a selecta aspectele și conceptele care trebuie incluse în programul de studii.  Ca urmare, în cadrul proiectului au fost elaborate/perfecționate și autorizate/acreditate programele de studii în securitatea informațională la nivelul 6 – licență și nivelul 7 – master în fiecare dintre cele 4 universități partenere conforme cu competențele solicitate de piața locală a muncii și aliniate la standardele internaționale. Mai mult de 600 studenți au fost înmatriculați la noile programe elaborate/perfecționate în cadrul LMPI, iar cursurile renovate sau noi elaborate sunt predate la peste 300 studenți de la alte programe.

O altă realizare este și crearea a 8 cursuri cu acces deschis în domeniul Securității informaționale plasate pe platforma comună http://lmpi-space.isa.utm.md/?redirect=0. Fiecare curs a fost creat de o echipă inter universitară, ceea ce a permis de a mări coeziunea specialiștilor din diferite universități. Cursurile conțin diverse conținuturi: prezentări, lecții, resurse web, etc., îmbogățite cu secvențe video, create în cadrul proiectului cu sprijinul UNINETTUNO. De asemenea a fost lansat polul de excelență al UTM în securitate informațională și spațiul virtual care include cursurile elaborate în domeniul securității informaționale, care se regăsesc și pe platforma MOODLE a fiecărei universități partenere și în spațiul cibernetic comun.

Perfecționarea cadrelor didactice și a profesioniștilor din domeniu este al treilea rezultat important. Cadrele didactice din Moldova au avut posibilitatea de a studia și prelua experiența universităților cu pondere în UE -UNINETTUNO și Universitatea West Attika, iar 57 profesioniști au frecventat cursurile de instruire continuă și au obținut certificate în domeniul securității informației. Au fost puse bazele învățării pe tot parcursul vieții în domeniul securității informaționale. Programul unui nou curs facultativ pentru studenți și liceeni a fost dezvoltat și aprobat de Ministerul Educației, Cercetării și Culturii. Pentru specialiști – cadre didactice, formatori, personalul auxiliar, profesioniștii din industria TI, participarea s-a tradus prin dezvoltare profesională – în special în ceea ce privește opțiunile de inter-relaționare mai extinse și utilizarea sporită a resurselor digitale, alături de un sentiment de apartenență europeană mai puternic.

Proiectul s-a bazat pe un parteneriat interinstituțional solid: membri ai consorțiului au fost instituții academice și publice, alături de întreprinderi specializate în securitatea IT, cu experiența și expertiza necesară pentru atingerea obiectivelor proiectului. Foarte importantă a fost și participarea companiilor TI în activitățile proiectului. Companiile Allied Testing, Endava, Deeplace, WinnyFy au muncit împreună cu profesorii-renovatori la renovarea/crearea noilor cursuri și elaborarea planurilor de studii. Au fost deschise filiale ale departamentelor universităților la companii, au fost create laboratoare ale companiilor la universități. Angajații companiilor participă în activități educaționale, inclusiv predau cursuri, conduc lucrări de laborator, teze de an sau de licență și master, practici ale studenților, etc.

Proiectul a avut și va avea în continuare un efect pozitiv asupra dobândirii de aptitudini și competențe, sporind capacitatea de inserție profesională și spiritul antreprenorial și reducând perioada de tranziție de la educație la ocuparea unui loc de muncă, încurajează dorința de a munci sau de a studia în străinătate, influențează percepția pozitivă a tineretului asupra valorii învățării pentru dezvoltarea personală și profesională. Dat fiind importanța domeniului, toți participanții în proiect, inclusiv MECC, Ministerul afacerilor interne, STICS, vor continua colaborarea și vor fi implicate instituții ale administrației centrale și locale. Vor fi analizate și aprobate viitoarele propuneri de perfecționare a cadrului organizațional, tehnic și educațional, vor fi organizate sesiuni, conferințe și simpozioane comune în domeniul securității cibernetice.

Proiectul LMPI a fost implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

[av_gallery ids=’65743′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ id=” custom_class=” av_uid=’av-qcncvi’ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU