Profesori școlari români interesați de predarea fizicii la UTM

Deși legile fizicii sunt aceleași în toată lumea, schimbul de bune practici în predarea acestora e mereu binevenit. Cu atât mai mult, când este solicitat profesorilor universitari de către colegii lor școlari. Profesorii Departamentului Fizica din cadrul UTM au trăit această frumoasă experiență, solicitarea venind din partea unui grup din peste 20 de profesori de fizică din diverse școli, licee și colegii din județul Vrancea, România.

– Ideea unei excursii de perfecționare la Chișinău și implicit la UTM a apărut în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de fizică din județul Vrancea, când ne-am propus să creăm un liant între învățământul preuniversitar și cel universitar pentru a însuși modele participative de predare a fizicii bazate pe investigarea științifică. Având ca scop de a trezi interesul elevilor de gimnaziu și liceu pentru această importantă disciplină de studii și dorindu-ne să descoperim o experiență diferită decât cea de la noi, din România, am venit la Chișinău, la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde am aflat că există un program de formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei” organizat de Departamentul Fizica, a explicat coordonatoarea proiectului, Beatrice Bostan, profesor de fizică la Școala „Ștefan cel Mare” din municipiul Focșani, subliniind că excursia a fost aprobată de către Inspectoratul Școlar Vrancea (inspector: prof. Ion Ionașcu), din delegație făcând parte profesori de la Adjud, Soveja, Străoane, Panciu, Slobozia Bradului, județul Vrancea.

Prezentând subdiviziunea pentru care oaspeții au manifestat interes, prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șef Departament Fizica, UTM, a menționat că acesta a fost înființat odată cu Institutul Politehnic din Chişinău, în 1964, numindu-se inițial catedră și redenumit în departament acum doi ani. La cârmă s-au perindat personalități cu renume în domeniu, doctorii în științe V. Langhe, I. Samusi, M. Marinciuc, M. Vladimir, I. Stratan, A. Rusu. Departamentul dispune de 5 laboratoare științifice, profesorii-cercetători colaborând fructuos cu Academia de Științe a Moldovei și diverse universități din RM, dar și din România, Ucraina, Rusia, Germania, Franţa, Japonia. Spațiile recent renovate ale departamentului se află în conexiune directă cu dotarea tehnico-materială, unele echipamente moderne fiind create de înșiși profesorii de aici. De exemplu, „Trusa de mecanică asistată de calculator”, ideea creării căreia rezidă în învățarea prin cercetare a legilor și relațiilor fizice în ciclul liceal.

Prezentând cu mândrie această inovație, conf. univ., dr. Alexandru Rusu, asistat de conf. univ., dr. Constantin Pîrțac, a menționat că aceasta este destinată efectuării mai multor experiențe de mecanică. În toate experiențele există elemente de cercetare, datele experimentale putându-se procesa manual, dar şi la calculator. Pentru aceasta cronometrul digital, care permite măsurarea până la 99 intervale consecutive de timp cu precizia de 0,0001 s, trebuie conectat la portul COM al calculatorului. Interfața permite transferarea datelor acumulate în procesorul cronometrului la calculator, care, folosind un soft special, calculează mărimile necesare şi erorile comise, construiește graficele dependențelor verificate folosind metoda celor mai mici pătrate. Softul permite elevului să întocmească și referatul la experiența efectuată, ambele necesitând cel mult 30-35 min., elevii având 10-15 min. pentru analize, discuții în grup şi formularea concluziilor. Fiecare experiență este însoțită de o descriere ce conține scopul, materialele necesare, considerații teoretice şi experimentale, erorile întâmplătoare, fişa de lucru, astfel încât elevul să poată începe cu oricare din experiențele propuse la tema studiată.

Impresionați de potențialul creativ, inovativ și inventiv al profesorilor de fizică de la UTM, oaspeții au manifestat interes și pentru o vizită la celebrul Planetariu al UTM, vestea despre care a ajuns și în România. Acolo îi aștepta un alt profesor de fizică, dar și de astronomie, conf. univ., dr. Vitalie Chistol, şef laborator în cadrul Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale, cu prezentarea unui „spectacol celest” – un filmuleț despre bolta cerească, mișcarea stelelor, constelații, după cum și le-au imaginat grecii antici, precum și toate planetele din sistemul solar. Lecția la Planetariu s-a încheiat cu prezentarea unei secvențe despre găurile negre – un clip muzical ca metodă de predare prin cântec – despre cele mai interesante procese care au loc în Univers şi locul ce îi revine Planetei noastre în infinitul spaţiului cosmic.

Precum s-a văzut, impresiile au fost pe măsură, astfel că ideea inițierii unor proiecte comune pentru promovarea fizicii în rândul elevilor, în cazul dat cu profesorii din România, va avea negreșit continuitate.

(Visited 51 times, 1 visits today)