Fondul de carte al bibliotecii programului de studii „Drept” și, respectiv, cel al Bibliotecii tehnico-științifice a UTM, filiala FCGC, a fost completat de curând cu un lot important de carte juridică – în total 127 de exemplare.

Edițiile în cauză privesc atât domeniul protecției drepturilor omului, CEDO, cât și seria „Suporturi de curs INJ”.

Donația vine din partea Institutului Național de Justiție, care, pentru a treia oară, își exprimă astfel disponibilitatea de a oferă suportul necesar în asigurarea resurselor educaționale pentru viitorii licențiați în drept.

Întrucât dotarea, dezvoltarea și asigurarea accesibilității fondului de carte al bibliotecii în corespundere cu necesitățile curriculare constituie unul din obiectivele de bază ale programului de studii „Drept”, conducerea Departamentului exprimă sincere mulțumiri Institutului Național de Justiție pentru volumele donate, care vor fi de un real folos studenților, masteranzilor și profesorilor.

Cuvinte de aleasă considerațiune au fost adresate și dnei, Ina BOSTAN, șef program de studii „Drept”, pentru implicare și organizare.

(Visited 33 times, 1 visits today)