UTM a dezvoltat un Pol de Excelență în securitatea cibernetică

În data 19 aprilie la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost lansat Polul de excelentă în domeniul Securității Cibernetice, în cadrul implementării proiectului Erasmus +  „Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et des réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam)

Polul reprezintă o platformă didactică realizata în baza noilor tehnologii informaționale și de comunicații și un laborator specializat destinate furnizării de servicii educaționale studenților/utilizatorilor, coordonării și supravegherii activităților de instruire și de cercetare științifică din domeniul securității cibernetice. Beneficiarii acestei platforme vor fi atât studenții și cadrele didactice ale UTM și ale altor universități, precum și angajații întreprinderilor și ale instituțiilor de stat și private din Republica Moldova care doresc să-și perfecționeze competențele în cadrul unei instruiri continue pe diverse tematici în relație cu securitatea cibernetica a sistemelor și rețelelor.

Polul de Excelență include calculatoare, servere echipate cu terminale de acces, echipamente de rețea, HDD de rețea (NAS) cu o capacitate de stocare de 5 TB, studio video mobil (cameră video cu accesorii) pentru înregistrarea cursurilor și software de sistem și antivirus licențiat. Fiecare server unește în rețea locală câte 5 calculatoare și împreună cu NAS simulează două rețele locale de întreprindere. La lucrările de laborator, la seminare studenții vor avea posibilitatea experimentării „pe viu” a tuturor problemelor legate de securitatea informațională.

Anterior, în cadrul proiectului, cadrele didactice ale celor 4 universități, participante în proiect: UTM, USM, ASEM și USARB, având ca mentori cadre didactice din universități din UE, precum și colegii din Kazahstan și Vietnam, au elaborat sau actualizat cursurile din cadrul programului Securitate Informațională, cursuri care au fost incluse în spațiul didactic virtual LMPI la care pot avea acces toți cei interesați.

Costul total al achiziției este de 18 mii euro, care a fost acoperit din resursele financiare ale Uniunii Europene prin programul Erasmus+ .

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/

și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

 

(Visited 37 times, 1 visits today)