Ședința de monitorizare a proiectului Elevate

În 22 aprilie 2019, Larisa Bugaian, prorector și Carolina Timco, șef serviciu Relații Internaționale au participat la ședința de monitorizare a proiectului Elevate, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

„Vizitele de monitorizare efectuate de către Oficiul Național Erasmus au ca obiectiv monitorizarea derulării proiectelor, finanțate de către Uniunea Europeană,  schimbul de bune practici între universitățile partenere, punctarea deficiențelor în implementarea proiectelor, precum și colectarea sugestiilor din partea instituțiilor participante la proiecte în vederea îmbunătățirii continue a activității Oficiului Național” a menționat Claudia Melinte, directorul Oficiului Național Erasmus în deschiderea ședinței.

Olesea Sîrbu, prorector ASEM, coordonator național a proiectului a prezentat realizările generale în cadrul proiectului, în particular punctând realizările ASEM. Nadejda Velișco și Ludmila Pavlov, MECC, au trecut în revistă contribuția ministerului în realizarea activităților Elevate, subliniind rolul internaționalizării în activitatea de viitor a instituțiilor de învățământ superior.

Larisa Bugaian a prezentat activitățile realizate în proiect de către UTM, precum și rezultatele implementării acestuia. Domnia sa a menționat că grație proiectului a fost elaborată Strategia instituțională de internaționalizare, au fost actualizate actele normative interne, a fost numiți responsabili de relații internaționale în cadrul facultăților, au fost stabiliți și aplicați indicatorii de performanță pentru responsabilii de relații internaționale. Carolina Timco a menționat că activitățile din proiect au contribuit la îmbunătățirea comunicării dintre Serviciul Relații Internaționale și Facultăți, la îmbunătățirea diseminării activităților de internaționale și ca urmare a vizibilității acestor activități în activitatea UTM.

La ședința de monitorizare au participat și reprezentanții USARB, USCahul, USComrat, USEFS, AMTAP, UCCM și a Consiliului Rectorilor, parteneri în cadrul proiectului.

Participanții au făcut schimb de opinii asupra deficiențelor, ce apar în procesul de internaționalizare, concluzionând că acestea sunt comune pentru toate IÎS – recunoașterea și echivalarea disciplinelor în cadrul mobilităților academice, motivarea studenților și cadrelor didactice de a participa în mobilități, stimularea mobilităților academice incoming, inițierea și gestiunea programelor de studii comune, motivarea mobilităților și proiectelor în domeniul cercetării, vizibilitatea pe plan internațional a programelor de studii ș.a. În același timp, participanții au menționat necesitatea unor acțiuni comune, care ar permite soluționarea unor deficiențe, și care urmează să fie realizate în anul trei de derulare a proiectului.

Universitățile au solicitat suportul continuu a Oficiului Național în instruirea și informarea responsabililor de relații internaționale despre proiectele în derulare și viitoare a UE în domeniul educației și cercetării.

Spre finalul vizitei de monitorizare, echipa Oficiul Național Erasmus, a apreciat activitățile efectuate în proiect, în același timp atenționând asupra necesității aprobării de către consorțiu a tuturor modificărilor intervenite în procesul de implementare a proiectului și comunicării EACEA despre modificările intervenite, corectitudinii utilizării logourilor și diseminării corespunzătoare a activităților proiectului și a produselor  rezultate din proiect, precum și asupra sustenabilității ulterioare a proiectului.

Proiectul ELEVATE este implementat cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/
și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)