Prin PBL, menținem cadența și la Aalborg!

Pe 13 martie, reprezentanţii celor 6 instituţii de învăţământ superior din RM (UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, ASEM, USM, USMF „N. Testemiţanu”, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul), care întreprind o vizită de studiu la Aalborg Universitet, Danemarca, în cadrul Proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability”, au avut parte de un seminar, în cadrul căruia studenţii din Moldova (#Business, #Robotics, #Industrial, #Medicine) aflați în mobilitate la Universitatea Aalborg şi-au împărtăşit experiența de conlucrare în cadrul proiectului PBLMD.

În deschiderea platformei de dezbateri studențești, dr. Romeo V. Turcan, coordonator UE al proiectului #PBL, a menționat că, grație proiectului, studenții universităţilor partenere din Moldova, au posibilitatea să învețe un semestru-două în cadrul Universităţii Aalborg. Beneficiarii acestor burse au fost invitați să povestească despre oportunitățile oferite de programul de mobilitate Erasmus+, încercările prin care au trecut, realizările pe care le-au atins și să ofere unele sfaturi și sugestii  colegilor, cadrelor didactice, dar și tuturor celor implicaţi în implementarea acestui proiect de anvergură în Moldova.

În opinia studenţilor, PBL este „o abordare care are ca specific instruirea centrată pe student, care le permite să desfășoare activități de cercetare, să integreze teoria cu practica și să aplice cunoștințele și aptitudinile obținute în dezvoltarea unei soluție viabile pentru o problemă definită”. Foarte important de menționat este și faptul că PBL poate sprijini dezvoltarea unei arii vaste de abilități „soft” (soft skills), cum ar fi: abilitățile de cercetare, negocieri și lucru în echipă, citirea și scrierea academică, comunicarea orală.

În concluzie, studenţii au punctat că PBL oferă o abordare provocatoare, mai motivantă și mai plăcută a învățării. De asemenea, ei au menţionat că stagiile de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului PBL, deschid noi oportunități în educație, dezvoltare personală și, bineînțeles, extind cercul de prieteni al beneficiarilor.

Apropo, cel mai numeros grup care îşi continuă studiile prin mobilitate la Universitatea Aalborg este cel al Universităţii Tehnice a Moldovei. Altfel zis, prin PBL, menținem cadența și la Aalborg!

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

Опубликовано Dinu Turcanu Четверг, 14 марта 2019 г.

Опубликовано Dinu Turcanu Четверг, 14 марта 2019 г.

Опубликовано Dinu Turcanu Четверг, 14 марта 2019 г.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)