Mobilități ale cadrelor didactice ale UTM la universitatea UNINETUNO în cadrul proiectului LMPI

În cadrul proiectelor Erasmus+ „Consolidarea capacităţilor în învăţamântul superior” UE oferă sprijin suplimentar pentru mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

În cadrul proiectului LMPI în lunile iunie, iulie și octombrie 2018, 3 cadre didactice de la UTM: dr. conf.univ. V.Moraru, dr., conf.univ. V.Sudacevschi și l.univ. R.Bulai au participat la training-ul de instruire Perfecționarea cadrelor didactice ca titulari de curs în spațiul cibernetic, la universitatea UNINETUNO, Roma, Italia. Obiectivele instruirii fiind să se cunoască metodele de predare, învățare și evaluare specifică instruirii on-line, metodele de administrare a platformelor de învățământ la distanță, modul de a crea și utiliza resursele media educaționale.

În cadrul acestor mobilități cadrele didactice au beneficiat de mai multe întruniri și activități, precum crearea secvențelor video pentru cursurile de Securitate informaționale, analiza metodologiei utilizate de UNINETTUNO pentru cursurile e-learning, specificul resurselor educaționale folosite în MOOC, precum și utilizarea tehnologiilor 3D și a realității augumentate în cadrul cursurilor.

Deoarece Universitatea UNINETTUNO oferă doar cursuri la distanță, în cadrul acestei universități este elaborată o metodică de aplicare a secvențelor video în procesul de instruire a studenților în cadrul cursurilor. În cadrul acestei vizite au fost  prezentate metodicile și tehnicile de înregistrare și redactare a secvențelor video, membrii proiectului  au participat la înregistrarea unei lecții ca profesor și au asistat ca operator la înregistrarea lecțiilor colegiilor de la UTM, USM, ASEM și USARB. În cadrul seminarelor promovate de profesorii Universității UNINETTUNO au fost descrise cerințele înaintate față de lecțiile video în cadrul acestei universități, au fost prezentate platforma de instruire orientată spre utilizarea secvențelor video și un mediu virtual pentru studenți în care ei pot ”vizita” universitatea și participa la lecții, discuții etc.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 15 times, 1 visits today)