Ședința Grupului de lucru în vederea elaborării Strategiei Naționale de Internaționalizare a Învățămîntului superior

În data de 3 aprlie, la ASEM, în cadrul proiectului Erasmus + ELEVATE, la ASEM a avutî loc ședința grupului de lucru în vederea discutării aspectelor internaționalizării ÎS în R. Moldova. La ședința grupului de lucru au participat reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ASEM, iar din partea UTM a particpat Dna Larisa Bugaian. Scopul de bază a fost discutarea aspectelor de bază ce ar trebui să se regăsească în Strategia Națională de Internaționalizare a Învățămîntului Superior. S-a studiat și experiența țărilor UE în domeniul internaționalăzării. Ca urmare a discuțiilor  s-a ajuns la concluzia că Strategia Națională trebuie să ia în considerare nevoile și provocările Învățămîntului Superior din Moldova și să ofere soluții viabile în vederea asigurării unei dezvoltăi durabile.