Proiectul „ERASMUS+ PBLMD” la primele realizări

UTM_Consortiu PBLMD_r_result

În perioada 23-25 octombrie 2017, UTM, în calitate de coordonator naţional, a găzduit întrunirea anuală a membrilor consorţiului, care implementează proiectul „ERASMUS+ Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”.

Coordonatorul UE al proiectului, dr. Romeo ȚURCAN, profesor la Universitatea Aalborg din Danemarca, la prima şedinţă a precizat că în perioada 15 octombrie 2015 – 15 octombrie 2017, ce s-a scurs de la demararea proiectului, 76 de cadre didactice au beneficiat de mobilităţi academice, 71 de persoane au efectuat vizite de studiu la universităţile – parteneri europeni de proiect, iar în activităţi de instruire organizate de formatorii locali şi experţii europeni au fost implicate peste 300 de cadre didactice. În urma studierii experienţei utilizării PBLMD în universităţile partenere şi analizei comparative cu situaţia reală din RM, echipele din UTM, USM, USARB, USC, ASEM şi USMF au lucrat fructuos în vederea reproiectării programelor de studii superioare de licenţă în vigoare şi la 1 septembrie 2017 au reuşit să înmatriculeze studenţi la programele de studii noi „Ingineria software”, „Drept”, „Politici europene și administrare publică”, „Administrarea afacerilor”, „Antreprenoriat și administrarea afacerilor” şi „Medicină preventivă”, în care vor fi implementate noile metode de predare-învăţare.

Coordonatorul național, dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector UTM, a specificat că proiectul urmăreşte introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor. PBLMD reprezintă o filozofie de învăţare, fiind un instrument de predare-învăţare centrată pe student, şi are menirea să încurajeze studenţii să se implice activ, în mod independent şi constructiv în identificarea şi soluţionarea în mod independent a problemelor, fiind ghidaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice. Această metodă de instruire solicită şi legături mai strânse dintre instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri, or acest deziderat va permite absolvenţilor să facă mai uşor faţă concurenţei de pe piaţa muncii.

În cadrul a 9 şedinţe în plen reprezentanţii celor 6 echipe universitare şi experţii europeni au dialogat pe marginea acţiunilor derulate în proiect privind implementarea planurilor operaţionale, managementul proiectului, evaluarea programelor în vigoare, elaborarea şi aprobarea programelor noi, schimbul de experienţă şi diseminarea rezultatelor obţinute deja în proiect, mobilitatea corpului profesoral, consolidarea bazei tehnico-materiale de predare-învăţare, asigurarea sustenabilităţii proiectului. Un subiect aparte a constituit asigurarea mobilităţii în anul 2018 a studenţilor înmatriculaţi anul acesta la programele noi de licenţă. S-a convenit, ca la începutul lui decembrie 2017 fiecare universitate moldavă vor anunţa programul de mobilitate a câte 15 studenţi în universităţile europene partenere ale proiectului şi criteriile de selectare a lor. Câştigătorii concursului vor beneficia de mobilitate în septembrie 2017 – iunie  2019.

În cadrul întrunirii, în premieră, la 24 octombrie 2017, la UTM a fost inaugurată o platformă PBLMD, care include trei săli de studii, un hol şi o sală de recreaţie, cu un design dedicat acestui mediu de învățare – o infrastructură atrăgătoare, acces la surse moderne de învățare, internet. Aici vor fi instruiţi studenţii FCIM, înmatriculaţii conform noului program de studii „Ingineria Software”, structurat după modelul de predare-învățare al Universităţii Aalborg din Danemarca. Sălile au fost echipate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul proiectului ERASMUS+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: pentru sporirea competitivității și sporirea șanselor de angajare a acestora” şi mijloacele financiare proprii ale UTM.

Iar în data de 25 octombrie 2017, coordonatorul UE al proiectului, Romeo ȚURCAN, coordonatorul național, Larisa BUGAIAN, şi coordonatorii echipelor universitare au susţinut o conferinţă de presă despre implementarea proiectului şi paşii următori ce urmează a fi întreprinşi de către membrii consorţiului.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

[av_gallery ids=’27735,27736,27737,27738,27739,27740,27741,27742,27743,27744,27745,27746′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’12’ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-w3vj85′]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU