Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” al Universității Tehnice a Moldovei desfășoară un atelier de instruire pentru designeri, specialiști din întreprinderi, studenți și persoanele interesate de soft-uri specializate utilizate în elaborarea documentației de proiectare a produselor de îmbrăcăminte.

Pe parcursul a trei săptămâni, sub îndrumarea profesorilor Facultății Textile și Poligrafie a UTM, cursanții studiază bazele teoretico-ştiinţifice în proiectarea îmbrăcămintei, elaborarea și pregătirea documentației de proiectare constructivă, iar la activităţile practice capătă abilități în pregătirea documentației de proiectare pentru fabricația produselor în serii la întreprinderi industriale, ceea ce le va permite companiilor din domeniu să extindă gama de produse solicitate pe piață.

Programul de instruire prevede mai multe subiecte interesante: elaborarea șabloanelor și evaluarea calității șabloanelor existente pentru produsul vestimentar, realizate pe suport de hârtie; metode inginerești de proiectare a colecțiilor industriale de modele; instrumente de modelare şi obținere a modelelor noi în baza celor existente; gradarea șabloanelor. Iar după instruirea practică, cursanţii vor putea să prelucreze şabloane; să formeze o bază de date a acestora pentru modelele actuale și anterioare, pe mărimi şi talii, ceea ce va permite eliminarea depozitului de șabloane la întreprindere etc.

Deşi „ZIPhouse” are doar 2 ani de existență, activităţile pe care le desfăşurăm aici se bucură de o mare popularitate printre angajații antrenați în designul şi proiectarea îmbrăcămintei, producerea şi comercializarea articolelor vestimentare pentru bărbaţi, femei şi copii, a precizat Angela SCRIPCENCO, directorul executiv al instituţiei. Chiar zilele acestea, pentru amatorii de modă, design şi lucrări personalizate este organizat cursul de instruire „Design si tehnologia îmbrăcămintei pentru copii”.

Pe lângă cursurile regulamentare, ţinute de corpul profesoral pentru studenţii şi masteranzii FTP, în această perioadă au fost organizate întruniri, mese rotunde pe privind aspecte și conținuturi de educare-instruire, dezvoltare antreprenorială, colaborări și dezvoltări de proiecte în domeniu: la 71 de module de instruire şi perfecționare profesională pentru diverse categorii de beneficiari – specialiști din sectorul privat, designeri începători, antreprenori, studenți, cadre didactice au fost prezenţi 1400 participanți; la 60 de evenimente de formare, dezvoltare şi popularizare a comunității de fashion au participat 1902 persoane; în 4 ateliere educaționale și de popularizare a domeniului (câte 5-8 ședințe) adresate copiilor și publicului larg sub brandul „Designed by me” au fost instruiţi 198 copii; de spațiul comun de lucru în atelierele dotate cu utilaj profesional au beneficiat şi 173 tineri designeri sau începători în domeniu. Centrul a susţinut în octombrie 2016 primul program universitar de mobilitate academică, la care au participat 7 studente de la specialitatea design vestimentar industrial a UTM. În anul 2017 a fost lansat un program de formare continuă pentru profesioniștii din sectorul industrial, cu participarea experților din România, Germania, Marea Britanie, Belarus. Au fost organizate deja 19 seminare pentru 470 persoane.

Evenimentele desfășurate în cadrul Centrului „ZIPhouse” sunt organizate în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS) și suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei.

(Visited 11 times, 1 visits today)