UTM_E-teaching _r_result

Departamentul Formare Continuă a cadrelor didactice din cadrul Centrului de formare profesională continuă (CFC) al UTM a găzduit workshopul „E-teaching privind utilizarea TIC în învăţământ”.

Profitând de ocazia că un grup de cadre didactice din învăţământul profesional tehnic se află la studii în cadrul Departamentului Formare Continuă, am invitat câţiva formatori din partea proiectului TEACH ME să-şi împărtăşească experienţa în domeniu, fapt pentru care le suntem profund recunoscători, a menționat dr. Maria VASILIEV, şefa subdiviziunii didactice.

Prin proiectul „Creating Moldovan E-network for promoting innovative E-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME) din cadrul Programului UE ERASMUS+ „Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, ne-am propus să studiem practicile moderne şi inovative de predare/învățare în 5 universităţi europene, membri ale consorţiului proiectului, să dezvoltăm şi să acredităm cursurile noi de formare profesională continua „Abordări pedagogice inovative” şi „E-instruirea pentru formarea continuă a cadrelor didactice” pentru a îmbunătăți şi stimularea abilitățile pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice privind utilizarea TIC în învăţământ, a subliniat coordonatorul instituţional al proiectului, Daniela POJAR, şef Direcție Managementul Resurselor, UTM.

Conform agendei, formatoarea Elena GOGOI, cadru didactic FCIM, a meditat în comun cu audienţii pe marginea subiectului privind valorificarea oportunităţilor oferite de E-teaching şi a punctat avantajele şi constrângerile acestei metode de instruire pentru instituţiile de învăţământ, formatori şi formabili.

Formatorul dr. Rafael CILOCI, şef catedră la FIEB, referindu-se la utilizarea E-teaching în pregătirea inginerilor la specialitățile „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Contabilitate”, a specificat că o atenţie sporită se acordă valorificării posibilităţilor oferite de TIC, formării la studenţi a deprinderilor de lucru în echipă şi a capacităţilor de a selecta şi sintetiza informaţiile.

În prezentarea sa „Învăţarea activă bazată pe instrumente TIC” formatorul Pavel NICOLAEV, lector superior universitar, Departamentul Telecomunicaţii. FET, și-a împărtășit impresiile despre vizita de documentare întreprinsă la Universitatea Kingston din SUA. Domnia sa s-a arătat surprins de varietatea tipurilor de echipamente aplicate în procesul de studii pentru a facilita vizualizarea, stocarea, prelucrarea, procesarea, multiplicarea şi reproducerea materialelor didactice, resursele inteligente (programe, softuri), laboratoarele virtuale, reţelele de socializare, mediile virtuale de învăţare, multitudinea de consumabile ş.a.

Făcând bilanţul workshop-ului, dr., conf. Valentin AMARIEI, prorector UTM pentru formare continuă şi parteneriate, director CFC, a precizat că serviciile de formare profesională continuă se adaptează la strategiile de predare inovativă, iar graţie proiectului TEACH ME ne propunem să integrăm tehnologiile E-learning şi E-teaching în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe, să îmbunătățească şi să stimuleze abilitățile pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice pentru a transmite mai eficient cunoștințele către studenți.

Proiectul „Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue” este implementat în perioada 15.10.2015 – 14.10.2018 de clusterul universitar Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania, (coordonator internaţional); Kingston University, London, Regatul Unit; University of Nice Sophia Antipolis, Nice, Franța; National Association of Distance Education, Kaunas, Lituania; World University Service of the Mediterranean, Girona, Spania şi Universitatea de Stat din Tiraspol (coordonator național), Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea „A. Russo” din Bălți; Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi Institutul de Educație Continuă.

(Visited 1 times, 1 visits today)