UTM_Buckinghamshire_r_result

Pe parcursul săptămânii 17 – 21 iulie 2017, o delegație a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector finanțe și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului finanțat de UE „Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova – ELEVATE”, conf. univ., dr. Irina COJUHARI (FCIM) și conf. univ., dr. Cristina POPOVICI (FTA), întreprind o vizită de documentare la Buckinghamshire New University, Marea Britanie, unde studiază activitatea universității engleze, își împărtășesc experiența de internaționalizare, participă la diferite ateliere de lucru privind formarea competențelor de a elabora proiecte internaționale finanțate de UE pe direcțiile Erasmus+ si „Horizon 2020”.

Reprezentanții UTM studiază legislația europeană ce reglementează gestionarea procesului de internaționalizare a învățământului superior prin prisma Procesului Bologna: strategia naţională de internaţionalizare a învăţământului superior, organizarea studiilor și cercetării, standardele de acreditare, conferirea și recunoașterea reciprocă a gradelor științifice și didactice, avantajele și oportunitățile mobilității academice, prestarea serviciilor educaționale, conexiunea instituțiilor de învățământ cu mediul de afaceri și societatea civilă.

Având drept obiectiv impulsionarea procesului de internaționalizare a învățământului superior din Moldova, îmbunătățirea capacităților instituţionale pentru participarea mai activă în proiecte internaționale şi consolidarea procesului de integrare internă între universitățile din Moldova, proiectul Erasmus+ „ELEVATE” este implementat în perioada 2016-2018, iar beneficiari sunt peste 150 de manageri, cadre didactice, cercetători și studenți din cadrul consorțiului, din care fac parte: ASEM (coordonator național), Ministerul Educației, Consiliul Rectorilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, SRL „Trimetrica”, precum și partenerii europeni ai consorțiului: Buckinghamshire New University, Anglia; Mykolas Romeris University, Lituania; University of Maribor, Slovenia; European Policy Development and Research Institute, Slovenia și Maastrich University, Olanda.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/
și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 2 times, 1 visits today)