Pe parcursul săptămânii 17 – 21 iulie 2017, o delegație a Universității Tehnice a Moldovei,  întreprind o vizită de documentare la Buckinghamshire New University, Marea Britanie, unde studiază activitatea universității engleze, își împărtășesc experiența de internaționalizare, participă la diferite ateliere de lucru privind formarea competențelor de a elabora proiecte internaționale finanțate de UE pe direcțiile Erasmus+ si „Horizon 2020”.

Delegația UTM,  constituită din dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului  „Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova – ELEVATE” (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), conf. univ., dr. Irina COJUHARI (FCIM) și conf. univ., dr. Cristina POPOVICI (FTA), studiază legislația europeană ce reglementează gestionarea procesului de internaționalizare a învățământului superior prin prisma Procesului Bologna: strategia națională de internaţionalizare a învăţământului superior, organizarea studiilor și cercetării, standardele de acreditare, conferirea și recunoașterea reciprocă a gradelor științifice și didactice, avantajele și oportunitățile mobilității academice, prestarea serviciilor educaționale, conexiunea instituțiilor de învățământ cu mediul de afaceri și societatea civilă.

Având drept obiectiv impulsionarea procesului de internaționalizare a învățământului superior din Moldova, îmbunătățirea capacităților instituţionale pentru participarea mai activă în proiecte internaționale şi consolidarea procesului de integrare internă între universitățile din Moldova, proiectul Erasmus+ „ELEVATE” este implementat în perioada 2016-2018, iar beneficiari sunt peste 150 de manageri, cadre didactice, cercetători și studenți din cadrul consorțiului, din care fac parte: ASEM (coordonator național), Ministerul Educației, Consiliul Rectorilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, SRL „Trimetrica”, precum și partenerii europeni ai consorțiului: Buckinghamshire New University, Anglia; Mykolas Romeris University, Lituania; University of Maribor, Slovenia; European Policy Development and Research Institute, Slovenia și Maastrich University, Olanda.

Proiectul ELEVATE este implementat cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/
și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 24 times, 1 visits today)