PBL: 6 programe de studii reproiectate

Echipa Proiectului PBLMD a susținut o conferință de presă pe tema „Vara 2017: proiectul PBLMD „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: spre consolidarea competitivității și șansele de angajare ale studenților”.

Liderii de echipe din cadrul celor 6 universități-partenere: Romeo Țurcan – profesor universitar la Universitatea din Aalborg, Danemarca, coordonator proiect PBLMD, Larisa Bugaian – prorector UTM, coordonator național al proiectului PBLMD, Andrei Popa –  rector, US Cahul, Mihail Gavriliuc – prorector USMF „N. Testemițanu”, Dumitru Ciorbă – șef Departament ISA, UTM, Liliana Țurcanu –  prodecan, USM, Odinocaia Ina – conf. univ., US Bălți, Angela Solcan –  ASEM, au anunțat lansarea a 6 programe de studii, reproiectate conform unui concept nou, la cele mai solicitate specialități din oferta universităților din RM.

Noile programe de studii universitare urmează a fi implementate din 1 septembrie 2017 și prevăd introducerea unor metodologii și metode de predare-învățare inovatoare: învățare bazată pe probleme (PBL) și învățarea bazată pe cercetare (EBL). Studenții înmatriculați la aceste programe vor beneficia de metode moderne de predare-învățare preponderent în limba străină (engleza), iar începând cu anul II de studii – de mobilități academice la instituțiile partenere din UE.

PBLMD este un proiect național de consolidare a capacităților, care are ca scop îmbunătățirea calității metodologiilor de predare-învățare și a programelor de învățământ superior din Republica Moldova, și în același timp sporirea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate din societate.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 60 times, 1 visits today)