Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Delegaţia Universității Tehnice a Moldovei alcătuită din prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul instituției, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil probleme financiare și relații internaţionale, şi Dinu ȚURCANU, șef Direcţia Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor,  efectuează o vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology – instituție de top din Stockholm (unul dintre centrele cheie ale inovării și talentului intelectual al Europei), în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.

PBLMD este un proiect național, care are drept scop îmbunătățirea calității predării și a metodologiilor de învățare, precum și a programelor de învățământ superior din Republica Moldova, UTM fiind angajată într-un proiect strategic de lansare a două specialități, care vor urma o nouă metodologie: trecerea de la o învățare orientată pe conținut la una bazată pe soluționarea de probleme ale comunității.

Obiectivul proiectului constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul Problem Based Learning (învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor şi implementarea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din RM). Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de predare-învăţare, a remodela programele de studii din învăţământul superior din R. Moldova, a spori relevanţa absolvenţilor pentru piaţa forţei de muncă.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

 

(Visited 55 times, 1 visits today)