Prima ședință a Grupului de lucru al Proiectului Erasmus+ LMPI

Pe 13 aprilie 2017 în sala Senatului a UTM a avut loc prima ședință a Grupului de lucru al Proiectului Erasmus+ N° 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam/LMPI, unde au fost punctate cele mai importante direcții de lucru pe perioadă următoare.

Agenda evenimentului:

 1. Despre proiect
 2. Situația la zi
 3. Activități imediate
 4. Vizita de studiu din 11.06 – 18.06.2017 la Atena, Grecia
 5. Activități planificate pentru anul 2017
 6. Diverse

La ședință au fost prezenți coordonatorii proiectului din partea instituției participante și asociate.

Termen executare a proiectului este în perioada de 16.10.2016 – 15.10.2019

Coordonator național:  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)

Coordonator UE:  Universitatea ”UNINETTUNO”, Italia

Parteneri MD:

 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB)
 • Universitatea de Stat a Moldovei (USM)

Parteneri EU:

 • GIP FIPAG, Academia din Grenoble, Franța
 • Institutul Tehnologic din Piraeus, Grecia
 • Universitatea din Vigo , Spania
 • Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia, Bulgarie
 • Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria

Parteneri asociați: 

 • Ministerul Educației al Republicii Moldova
 • Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
 • Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice
 • Centrul de Telecomunicaţii Speciale
 • Intreprinderea mixtă «EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY» SA

Obiectivele proiectului:          

 • Promovarea reformei și modernizării învățământului superior în țările partenere;
 • Îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior în țările partenere;
 • Promovarea dezvoltării reciproce a resurselor umane;
 • Dezvoltarea parteneriatelor pentru mobilitatea studenților și profesorilor
 • Rezultate scontate în proiect
 • Crearea a unui program de masterat profesionist în domeniul securității sistemelor informatice (Diplomă dublă sau comună)
 • Elaborarea programelor și conținutului cursurilor și formarea a 270 de studenți
 • Perfecționarea 11 profesori în UE (GR) timp de 2 săptămâni
 • 20 de cadre didactice vor fi profesionalizate în spațiul virtual didactic
 • 25 de cadre didactice vor participa în training privind consilierea și orientarea în carieră și capacitatea de angajare
 • Crearea unui centru de excelență de resurse și prestare a serviciilor în domeniul securității sistemelor informatice
 • Îmbunătățirea capacităților de inserție profesională a studenților în companii din domeniul securității informaționale
 • două persoane for fi perfecționate în Franța în domeniul managementul proiectelor Erasmus + etc.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 36 times, 1 visits today)