În perioada 23-24 martie 2017 a avut loc prima ședință a Consorțiului proiectului Erasmus+ “Elevating the internationalization of higher education in Moldova– ELEVATE”, codul proiectului 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. La ședința de lansare a proiectului au participat Larisa Bugaian, prorector UTM, Natalia Furtună și Olga Cernev, responsabile din cadrul Serviciului Relații Internaționale a UTM.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 3 ani – 15.10.2016 – 14.10.2019, iar coordonatorul național este Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), UTM fiind partener în cadrul proiectului.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridică calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Prin realizarea proiectului, se preconizează realizarea următoarelor obiectivele: Dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova; Crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor; Consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/ și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 45 times, 1 visits today)