Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a de­semnat câștigătorii celor 10 burse acordate pentru anul 2017, în valoare de 150 de franci elveţieni pe lună, pentru doctoranzii din RM. Printre câştigători se numără şi doctorandul UTM Ion COZMA, a. II (conducător ştiinţific: acad. Ion BOSTAN).

Solicitat să puncteze unele repere din experienţa sa, proaspătul bursier FMS a menționat:

– După absolvirea liceului, nu am ezitat prea mult în alegerea profesiei – evoluția tehnologiilor m-a determinat să aleg specialitatea „Inginerie inovațională și transfer tehnologic” din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi a UTM. Ulterior am avut norocul să urmez doctoratul sub conducerea unui savant cu renume mondial din cadrul UTM – acad. Ion BOSTAN, alături de care am efectuat cercetări în cadrul Catedrei bazele proiectării mașinilor și Cercului tinerilor inventatori.

Cercetarea noilor tehnologii de producere a energiei a devenit pentru mine și pasiune, și preocupare, și scop. Aceste tehnologii, cuprinzând un spectru foarte larg de acțiune – dezvoltarea durabilă, problemele de mediu, criza resurselor naturale, au determinat și obiectivul general al tezei mele de doctorat, în care mi-am propus aprofundarea cercetărilor şi analizelor cu privire la integrarea sistemelor fotovoltaice (parcurilor solare) atât sub aspectul fiabilităţii şi disponibilităţii, cât şi sub aspectul influenţei acestora asupra echipamentelor şi instalaţiilor existente. De asemenea, mi-am propus și o abordare stohastică a determinării efectelor energetice ale sistemelor fotovoltaice.

Pe parcursul studiilor doctorale am a avut prilejul să studiez şi să cercetez o perioadă la Beijing, Republica Populară Chineză, unde am vizitat zeci de companii cu renume din domeniul energiei. Toate acestea m-au făcut să aplic la concursul anunţat de FMS. Dosarul, însoţit de două scrisori de recomandare din partea unor specialişti în domeniu şi o scrisoare din partea conducătorului, prin care își exprima acordul de a-mi fi conducător ştiinţific în acest proiect internaţional, a fost transmis organizatorilor de la Geneva. Și mi-a decis soarta. Bursa oferită de Federaţia Mondială a Savanţilor mă obligă la responsabilitate şi eficienţă. O dată la două luni, urmează să prezint FMS un raport succint despre mersul cercetărilor şi rezultatele obţinute, după şase luni – un raport de sinteză, iar la sfârşit de an – un raport final.

Sunt bucuros că am reuşit în acest prestigios concurs şi îi invit pe colegii din şcolile doctorale ale UTM să înveţe limba engleză şi să aplice la concursul burselor FMS. Această organizaţie susţine doctoranzii anilor II și III, care îşi fac studiile la forma de zi în cadrul universităților sau instituţiilor de cercetări ştiinţifice în următoarele domenii: apă, sol, alimente, energie, prevenire poluare mediu, limite de dezvoltare, schimbări climaterice, monitoring planetar, proliferarea rachetelor şi apărare, ştiinţa şi tehnologia ţărilor în curs de dezvoltare, transplant de organe, medicină şi biotehnologii, poluare culturală, protecţia obiectelor cosmice şi conversia resurselor militare.

Federaţia Mondială a Savanţilor este o prestigioasă organizaţie ştiinţifică internaţională, fondată în anul 1973 şi întrunește 10 mii de cercetători din 110 țări. Începând cu anul 1999, peste 160 de doctoranzi din țara noastră au beneficiat de bursele FMS, alături de tineri cercetători din peste o sută de țări, contribuind prin lucrările lor la acumularea unor noi cunoștințe pe segmente moderne de cercetare.

(Visited 13 times, 1 visits today)