Cercetarea la UTM: rezultate îmbucurătoare

Pe 25 ianuarie 2017, la adunarea generală a Secţiei Ştiinţe Inginerești şi Tehnologice a AŞM, prorectorul UTM pentru cercetare şi doctorat, Valerian DOROGAN, a prezentat un raport privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2016 la UTM.

Raportul a  cuprins în detalii rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul centrelor de cercetare acreditate ale instituţiei „Inginerie mecanică şi energetică” (coordonator: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (coordonator: prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” (coordonator: prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie civilă, economie şi management” (coordonator: conf. univ. Victor TOPOREŢ). Potrivit prof. univ., dr. hab. V. DOROGAN, în activitatea ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată în perioada de raport în cadrul direcţiilor prioritare de cercetare materiale, tehnologii și produse inovative; biotehnologii; eficiență energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie, prin intermediul a 28 de proiecte naţionale, internaţionale şi bilaterale, finanţate de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare, precum şi din contul sarcinilor didactice, în pofida diminuării substanţiale a finanţării cu peste 27% sau 2,6 mil. lei mai puţin decât în anul 2015, cercetătorii şi corpul profesoral, activând cot la cot, au înregistrat rezultate îmbucurătoare, net superioare faţă de anul precedent.

Colectivul didactic şi de cercetători au publicat 9 monografii, 78 manuale, suporturi de curs şi alte materiale didactice, 656 de articole şi teze în reviste cu factor de impact, alte tipuri de reviste şi culegeri internaţionale şi naţionale de specialitate, au primit 23 brevete de invenţie şi au depus 12 cereri pentru brevete de invenţie, iar la saloanele şi expoziţiile internaţionale de inventică s-au învrednicit de 40 medalii de aur, 10 medalii de argint şi bronz, precum şi 29 de diplome şi menţiuni speciale.

În perioada de referinţă 11  discipoli ai şcolilor doctorale ale universităţii au susţinut tezele de doctor în ştiinţe: Vitalie SECRIERU, Ionel SANDULEAC, Vladimir PARVAN, Vasile RACHIER, Corina CHELMENCIUC, Janna CROPOTOVA, Carolina GROSU, Viorel GORNEŢ, Aliona GROSSU, Marin CIOBANU şi Alina POLCANOVA.

La propunerea preşedintelui comisiei de experţi ai AŞM, Vasile ALCAZ, dr. hab., vicedirector al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, şi a dr. hab. Veaceslav URSACHI, coordonator al Secţiei ştiinţe inginereşti şi tehnologice, adunarea a aprobat rezultatele ştiinţifice şi inovaţionale înregistrate de UTM în anul 2016, acestea fiind apreciate cu cele mai înalte calificative.

La lucrările adunării din partea UTM au participat dr. hab., prof.univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte AŞM, acad. Ion BOSTAN, m. c. Sergiu DUMITRACHI, prof. univ. Valeriu DULGHIERU, dr. Sergiu ZAPOROJAN ş.a.

Prezentare_UTM_ASM_2016

 

(Visited 10 times, 1 visits today)