Concursul de proiecte IT&C InfoEducație

În perioada 1-10 august 2016, în tabăra Gălăciuc din județul Vrancea, România, are loc Concursul de proiecte IT&C InfoEducație. În cadrul acestui concurs, Dinu ȚURCANU, șef Direcție Tehnologia Informaţiei și Comunicațiilor, UTM, a prezentat strategia de dezvoltare a IT&C în Republica Moldova:  strategia e-Educație și viziunea Republicii Moldova asupra utilizării celor mai noi instrumente și tehnologii.

Au fost expuse atât obiectivele și strategiile de dezvoltare a domeniului IT&C, cât și rolul ce îi revine Universității Tehnice a Moldovei în promovarea IT-ului. Fiind unica universitate de profil ingineresc din Moldova, specialiștii IT formați la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM sunt cei mai cotați pe piața muncii, iar Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații este o veritabilă forjerie de ingineri care dezvoltă tehnologia și inovația în domeniul electronicii și comunicațiilor.

În temeiul Memorandumului privind crearea Centrului de Excelență în domeniul TIC, semnat la 25 septembrie 2014 între Ministerul Educației, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Agenția USAID, companiile Microsoft și IBM, în data de 19 octombrie 2015 la UTM a fost lansat Proiectul de constituire și dezvoltare a Centrului de Excelență în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor – TEKWILL.

TEKWILL își propune să impulsioneze creșterea economică a Republicii Moldova prin asigurarea unui flux suficient de specialiști înalt calificați. Anual aici vor fi instruiți circa 1000 de tineri. Centrul va pune la dispoziție un mediu de studiu avansat – laboratoare și săli dotate cu echipamente de ultimă generație, programe educaționale și practice performante, tehnologii ultramoderne. Proiectul finanțat de USAID are o valoare totală de 2 mln USD și va fi implementat în perioada 2015-2018. Activitățile proiectului prevăd crearea și dotarea Centrului de Excelență în domeniul TIC, dezvoltarea și implementarea programelor de instruire a specialiștilor TIC și a inițiativelor de stimulare și susținere a antreprenoriatului IT. Spaţiul dedicat Tekwill este pus la dispoziţie de Universitatea Tehnică a Moldovei, ca parte a angajamentului Guvernului faţă de acest proiect şi are o suprafaţă de 3400m2.

Concursul InfoEducație organizat din 1994, este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice, atât de la profilul informatică cât și de la alte profile. Concursul se desfășoară pe 5 categorii: web, roboți, multimedia, software educațional și software utilitar. Un punct forte al acestui concurs au fost cele 17 seminarii, care au constituit o adevărată școală pentru tinerii programatori, dezvoltatori.

13912654_1096776030418706_5871774784182950762_n
13912614_1097522993677343_7398359022513458062_n
13680797_1096775577085418_4084659973714220090_n
13658925_1096775177085458_5200556764598920424_n
(Visited 14 times, 1 visits today)