La UTM a demarat un nou proiect didactic în cadrul programului Erasmus+

Pe 19 noiembrie 2015, în Aula Senatului UTM a fost dat startul implementării proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” în cadrul Programului ERASMUS+ „Acțiunea cheie 2 – consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

În debutul ședinței, coordonatorul național al proiectului, dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector UTM, a menționat că scopul este de a contribui la îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare din învățământul superior al RM. În consorțiul constituit, în calitate de parteneri participă Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu” și Universitatea Tehnică a Moldovei, iar în calitate de parteneri externi din UE participă Universitatea din Aalborg, Danemarca; Universitatea din Gloucestershire, Regatul Unit al Marii Britanii; Universitatea din Siegen, Germania și Institutul Regal de Tehnologie, Suedia.

Coordonatorul internațional al proiectului Romeo ȚURCAN, conf. la Universitatea Aalborg din Danemarca, a precizat că în cadrul proiectului se preconizează mai multe obiective didactice, manageriale și logistice, inclusiv:

Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii la membrii consorțiului – 6 universități din RM în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări; instruirea personalului academic și managementului universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC.

Asigurarea implicării părților interesate din sectorul academic, industrie și piața forței de muncă; exploatarea capacităților oferite de noile metodologii cu privire la atragerea și menținerea studenților defavorizați din familii fără studii academice; diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor abordări pedagogice în procesul de modernizare ulterioară a programelor de studii; asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea continuă a competențelor personalului; cooperarea și coordonarea activităților proiectului cu proiecte extinse ale  UE/Erasmus+, derulate în Republica Moldova.

În calitate de parteneri asociați ai proiectului participă Ministerul Educației, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Costul proiectului în valoare de 1,544 mil. Euro va fi finanțat din bugetul UE, iar durata de implementare este perioada 15 octombrie 2015 – 14 octombrie 2018.

La lansarea proiectului au participat expertul independent John REILLY, profesor al Universității din Kent, Marea Britanie, dr., conf.univ. Nadejda VELIŞCO, șefa Direcţiei învăţământ superior și dezvoltare a științei, dr. ing., conf. Andrei CHICIUC, președinte alANACIP, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, dr., prof.univ. Petru TODOS,  prim-prorector UTM,  dr., conf. univ. Valentin Amariei, prorector UTM pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, membrii echipelor locale de implementare a proiectului, alte persoane interesate.

[av_gallery ids=’4473,4474′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-1vr83c’]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU