În conformitate cu noul Cod al Educaţiei, în luna septembrie a.c. la UTM a demarat procedura de alegere a rectorului. La Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, responsabil de organizarea alegerilor, au fost depuse trei dosare: Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr., şef departament; Viorel BOSTAN, prof. univ. int., dr. hab., şef departament; Vasile MĂMĂLIGĂ, conf. univ., dr., decan. Alegerile s-au desfășurat în condiţii democratice. Au fost organizate dezbateri preelectorale la facultăţi, o dezbatere publică generală pe universitate. Scrutinul a avut loc în data de 12 noiembrie 2015, între orele 8.00 și 17.00, la o singură secţie de votare, cu exercitarea  liberă a votului secret în cabine de vot. Cu un scor de 588 de sufragii (73,04%) din numărul de 805 cadre didactice titulare prezente la vot din 874 înscrise în liste, a câştigat detaşat tânărul doctor habilitat, profesor universitar interimar Viorel BOSTAN.

Universitatea Tehnică a Moldovei are un nou rector. După 23 de ani de rectorie, academicianul Ion Bostan, cel care a transformat UTM în cea mai mare universitate din republică, triplându-i numărul de studenți și de specialități, urcând-o pe poziții meritorii în topurile mondiale și aducându-i recunoașterea internațională ca universitate de excelenţă în cercetare, inovare și educaţie, transmite ștafeta unui tânăr cadru didactic și om de știință, în care se regăseşte de parcă s-ar privi în oglindă: de 43 de ani, exact la vârsta în care el însuși a venit la timona acestei instituții, cu aceeași nestăvilită dorință de a-i ridica cât mai sus prestigiul și bunul nume.

Candidatura lui Viorel Bostan impresionează prin succesele academice, științifice și didactice: Licența în „Matematică-mecanică” și Masterul în „Mecanică” la Universitatea din Bucureşti, Doctoratul în „Ştiinţe ale matematicii aplicate şi computaţionale” și o prodigioasă activitate ştiinţifico-didactică la Universitatea din Yowa, SUA, stagii ştiinţifice la FORD Motor Company, Detroit, SUA şi Hochschule Konstanz, Germania.

Cu acest palmares revine acasă peste 13 ani, în 2004, și alege să-și unească destinul de UTM. În calitate de lector superior la Catedra matematică, conferențiar universitar, profesor universitar la Catedra automatica și tehnologii informaționale a ținut sute de prelegeri și seminare, inclusiv în limba engleză, din 2008 fiind și directorul Filierei Anglofone „Computer Science”.

Se impune şi pe tărâmul cercetărilor ştiinţifice, în aria energiei regenerabile. Fiind unicul matematician printre cei de la Mecanică, colegii îl considerau o găselniță, deoarece soluțiile căutate necesitau un volum mare de calcule matematice și simulări numerice. Primele calcule le-a făcut pentru minihidrocentrale, apoi pentru turbinele eoliene, urmate de sute de simulări ale curgerii turbulente a fluidului în vecinătatea palelor cu profil aerohidrodinamic, care au făcut posibilă elaborarea unui concept original de proiectare a turbinei eoliene cu rotor basculant orientat la direcţia vântului prin intermediul roţilor windrose cu profil aerodinamic (desemnată la Salonul de la Geneva-2013 cu Premiul Uninominal al Agenţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale) şi a conceptului microhidrocentralei cu rotor hidrodinamic cu pale cu ecrane transversale pentru conversia energiei eoliene şi hidraulice în energie electrică, termică sau mecanică.

În 2013, pentru ciclul de lucrări privind soluţiile tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile a fost desemnat „Savantul Anului”. Ulterior, în baza cercetărilor efectuate de-a lungul unui deceniu, a elaborat şi susţinut o performantă teză de doctor habilitat cu tema „Modele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, care i-a adus aprecierea CNAA, fiind prima în lista nominalizărilor Concursului naţional cu menţiunea „Teză de doctor habilitat de excelenţă a anului 2014”.

Experiența tânărului profesor și savant a fost solicitată și în elaborarea microsatelitului „Republica Moldova”. A condus câteva teze de licență privind calculul structurii de rezistență a microsatelitului. A inițiat un set de lucrări cu masteranzii privind continuarea cercetărilor în domeniul conformării structurii de rezistență a satelitului la parametrii pe care îi dezvoltă nava care va lansa în cosmos satelitul. Din 2015 este directorul Şcolii doctorale „Ştiinţa calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii”, conducător de doctorat la specialităţile ştiinţifice „Teoria maşinilor, mecatronică” şi „Modelare, metode matematice, produse de program”, în cadrul cărora un doctorand şi-a susţinut teza de doctorat şi pregăteşte alţi 5 doctoranzi în termen.

Rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice au fost publicate în 5 monografii, dintre care 2 la Editura Springer, 1 manual, 175 articole ştiinţifice în reviste de specialitate recenzate, 22 brevete de invenţie. Elaborările sale au fost demonstrate la Saloane Internaţionale de Cercetări Ştiinţifice, Invenţii şi Transfer Tehnologic (Eureca, Bruxelles; Geneva; Arhimedes, Moscova, Inventica EcoInvent şi EuroInvent, Iaşi; ProInvent, Cluj-Napoca; Inventika, Bucureşti; New time, Sevastopol, IWIS, Varşovia, INOVA, Zagreb etc.), fiind apreciate cu 45 de medalii de aur, 13 medalii de argint, 12 premii speciale, diplomă de excelenţă pentru rezultate în cercetare, Institutul Tehnologic din Massachusetts, SUA, 2003; Premiul AŞM pentru rezultate excelente, 2006; Premiul AŞM „Tânărului savant cu ocazia nopţii cercetătorului”; Premiul Senatului UTM „Savantul Anului”, 2013; Premiul Republican al AŞM „Savantul Anului 2014”; Premiul Senatului UTM „Cel mai bun cadru didactic al Anului”, 2014; Membru de Onoare al Academiei Tehnice din România, 2015.

În noua sa postură de rector al UTM, îi urăm să dea dovadă de aceeași ardoare și inspirație. Într-un ceas bun!

(Visited 31 times, 1 visits today)