ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățămîntului Superior

I. 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP: Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor (coordonator UE: Dr. Romeo Turcan, coordonator UTM: Prof. Larisa Bugaian, Prorector UTM)

Parteneri:

 1. din Republica Moldova :
  • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)
  • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB)
  • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC)
  • Universitatea de Stat a Moldovei (USM)
  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF)
  • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 2. din EU:
  • Universitatea din Aalborg (AAU), Danemarca
  • Universitatea din Gloucestershire (UoG), Regatul Unit al Marii Britanii
  • Universitatea din Siegen (USIEGEN), Germania
  • Institutul Regal de Tehnologie (KTH), Suedia
 3. din asociați:
  • Ministerul Educației (MEd)
  • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Aceditare (ANACA)
  • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
  • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODSIMM)

Obiectivele proiectului:

În scopul îmbunătățirii calității programelor și metodologiilor de predare din învățămîntul superior al Republicii Moldova, se preconizează:

 • Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului pentru 6 programe de studii în baza metodologiilor de predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și simulări la 6 universități din Moldova
 • Instruirea personalului academic și managementului universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC
 • Asigurarea implicării părților interesate din sector, industrie și piața forței de muncă
 • Exploatarea capacităților noilor metodologii cu privire la atragerea și menținerea studenților defavorizați din familii fără studii academice
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor abordări pedagogice în procesul de modernizare a programelor de studii ulterioare
 • Asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea continuă a competențelor personalului
 • Cooperarea și coordonarea activităților proiectului cu proiecte extinse UE / Erasmus+ în Republica Moldova

II: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP: Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue (coordonator UTM: Dr. Valentin Amariei, Prorector UTM)

Parteneri:

 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USB)
 • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC)
 • Universitatea de Stat a din Tiraspol (UST)
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF)
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 • Universitatea de Stat din Comrat (USK)
 • Institutul de Formare Continua (IFC)
 • Universitatea Agrara de Stat din Moldova (UASM)

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU