Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

 

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

  • MHELM – Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova (cod  609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)

Obiectivul de bază: Fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management

Perioada: 16.10.2019 – 15.10.2022

Rolul UTM: Purtător de proiect, Coordonator național

Pagina proiectului: https://mhelm.utm.md/

  • Minerva – Consolidarea Managementului Cercetării și Consolidarea Capacităților Open Science în Instituțiile de Învățământ Superior din Moldova și Armenia (cod  97912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)

Obiectivul de bază: de a contribui la consolidarea managementului cercetării și a capacităților Open Sciences în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia

Perioada: 16.02.2019 – 15.02.2022

Rolul UTM: Partener

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/minerva-2/

  • GeoBiz – Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică (cod 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)

Obiectivul de bază: consolidarea capacităților instituțiilor academice pentru a răspunde mai bine la nevoile industriei emergente, cea a  geoinformaticii în Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova și Muntenegru

Perioada: 16.10.2019 – 15.10.2022

Rolul UTM: Partener prin facultatea FCGC

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/geobiz/

  • Spring- Stabilirea instrumentelor și obiectivelor de evaluare de la egal la egal pentru educația medicală (cod 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP)

Obiectivul de bază: îmbunătățirea calității educației medicale în țările partenere 

Perioada: 16.02.2020 – 15.02.2023

Rolul UTM: Partener prin facultatea FCIM (Inginerie biomedicală)

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/spring/

PROIECTE IMPLEMENTATE

    • Elevate – Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova (cod  573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)

Obiectivul de bază: dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridică calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Perioada: 16.10.2016 – 15.10.2020

Rolul UTM: Partner

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/elevate/

  • PBLMD – Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor (cod 61884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP 5)

Obiectivul de bază: îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în Republica Moldova în același timp sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Perioada: 15.10.2015 – 14.10.2019

Rolul UTM: Partner, coorodnator național

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/pblmd/

  • LMPI – Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam (cod 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP)

Obiectivul de bază: de a stabili programe e-learning de licență și master în domeniul protecției sistemelor și rețelelor de calculatoare din trei țări partenere, Moldova, Vietnam și Kazahstan. Pentru a acoperi lacunele de competențe la nivel de tehnician și de inginer, partenerii vor dezvolta un program de învățare pe tot parcursul vieții în acest domeniu pentru angajatori. Curriculum-ul care urmează să fie dezvoltat va satisface nevoile companiilor private care caută specialiști pentru a se proteja împotriva criminalității informatice.

Perioada: 16.10.2016 – 15.10.2019

Rolul UTM: Partner, coorodnator național

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/lmpi/

  • TeachMe – Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue ( cod 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)

Obiectivul de bază: Îmbunătățirea și stimularea abilităților pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice.

Perioada: 15.10.2015 – 14.10.2018

Rolul UTM: Partner

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/teachme/

  • HEIFYE – Invățămîntul superior pentru educația antreprenorială a tinerilor  (cod 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE)

Obiectivul de bază:  intensificarea antreprenoriatului tinerilor în contextul integrării europene, atât pe intern, cât și între țările Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, utilizând experiența creării de modele de afaceri de succes în țările Parteneriatului Estic.

Perioada: 09.11.2017 – 10.04.2019

Rolul UTM: Partner

Pagina proiectului: http://proiecte.utm.md/heifye/